Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00
Welcome, Guest ( Login )

Thắc Mắc FAQ

·TÔI CÓ BẮT BUỘC PHẢI GHI DANH TRƯỚC KHI ĐẶT MUA HÀNG KHÔNG? DO I HAVE TO REGISTER IN ORDER TO MAKE A PURCHASE?

Quý khách không bắt buộc phải ghi danh, tuy nhiên nếu quý khách ghi danh thì việc mua hàng cho những lần sau sẽ được nhanh chóng hơn vì không phải nhập lại những thông tin cần thiết. You are not required to register, however, if you do, future purchasing processes will be much faster because you don’t need to re-enter all the necessary information.


·LÀM SAO ĐỂ TÌM MỘT MẶT HÀNG CHO NHANH? HOW TO QUICKLY FIND A PRODUCT?

Nếu Quý Khách biết tên mặt hàng, có 2 cách để tìm kiếm nhanh. If you know the title, there are two ways to search quickly:

1/ Dùng ô tìm kiếm. Use Search Engine:

Trong ô tìm kiếm, đánh vào tên món hàng muốn tìm (có hoặc không có dấu) sau đó bấm Enter trên bàn phím hoặc bấm vào kính loop bên cạnh. In the search box, enter the title of the product (with or without the accent marks), and then press Enter from your keyboard or click on the magnifier to the right.

2/ Dùng mẫu tự Alphabet ở phía cuối trang để dò tìm. Use Alphabet letters at the bottom of the page to search.

Nếu Quý Khách chỉ nhớ tên tác giả hoặc tên của công ty sản xuất món hàng. If you only remember the author's name or the company name that the product originated from:

Trong ô tìm kiếm , đánh vào tên tác giả hoặc tên công ty sản xuất món hàng (có hoặc không có dấu), sau đó bấm Enter trên bàn phím hoặc bấm vào kính loop bên cạnh. In the search box, type the author's name or the company name that produce the product (with or without accent marks) and then press Enter from your keyboard or click on the magnifier to the right.


·LÀM SAO ĐỂ TRẢ TIỀN? HOW TO PAY?

Qúy khách có thể trả tiền qua hệ thống Paypal hoặc bằng thẻ tín dụng dễ dàng bằng cách bấm vào "Proceed to Checkout” sau khi chọn các mặt hàng muốn mua. Sau đây là những điều cần làm trong quá trình trả tiền: We have All-in-One Easy Payment Solutions as you can click on "Proceed to Checkout” to pay at the end of the checkout process. Below are the steps:

1.Chọn món hàng muốn mua và bấm Order. Click on Order after you select the product you want.

2.Nếu muốn mua thêm món hàng khác thì bấm vào Continue Shopping, nếu không mua thêm thì bấm vào Proceed to Checkout. Click on Continue Shopping if you want another product, if not then click on Proceed to Checkout.

3. Sau khi bấm Proceed to Checkout, quý khách cần cho tên họ, địa chỉ, số phone và email., địa chỉ nhận hàng nếu khác với địa chỉ vừa cho, chọn cách gởi hàng "Shipping Method", bấm chọn "PayPal or Credit Cards" sau đó bấm "Submit Order" ở phía dưới bên phải. Please enter in your name, address, phone number, email and the shipping address if it different than the billing address then select "Shipping Method", select "PayPal or Credit Cards" and click on "Submit Order".

4. Nếu Quý khách có account với PayPal thì bấm vào PayPal Ở khung phía trên để trả tiền qua account này. Nếu không thì ở khung phía dưới, cho tên, địa chỉ, số phone và email rồi bấm vào Continue ở phía dưới. If you have a PayPal account, you can pay with in from the top frame, if not then enter your information in the second frame and click on Continue.

5. Chọn Credit or Debit Card và điền thông tin thẻ tín dụng, bấm Review and Continue ở bên dưới, nếu tất cả thông tin không sai sót gì thì bấm Pay Now. Please enter your credit or debit card numbers and click on Review and Continue to verify your information before click on Pay Now.

·LÀM SAO ĐỂ HỦY BỎ MỘT ĐƠN ĐẶT HÀNG? HOW TO CANCEL AN ORDER?

Để hủy bỏ một đơn đặt hàng, xin Quý khách vui lòng email hoặc gọi phone cho chúng tôi. To cancel an order, please call or email us:

Email: nvshop.cares@nguoi-viet.com. Tel: 714-892-9414 ext 145


·NẾU TÔI MUỐN HỢP TÁC VỚI NGƯỜI VIỆT ĐỂ XUẤT BẢN HOẶC PHÁT HÀNH MỘT QUYỂN SÁCH THÌ PHẢI LÀM SAO? IF I WANT TO PARTNER WITH NGUOI VIET TO PUBLISH OR TO DISTRIBUTE A BOOK, WHAT SHOULD I DO?

Xin Quý khách vui lòng bấm vào link cho câu trả lời. Please click on the link for the answer. PUBLISHING

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00