Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00
Welcome, Guest ( Login )

Xuất bản, Phát hành sách?

Nếu Quý vị muốn hợp tác với Người Việt để xuất bản và bán sách qua:

  • Dạng Print On Demand (P.O.D) (Có khách đặt mua hàng mới in sách gởi ra.)
  • Dạng Consignment. (Quý vị đã in sách và muốn Người Việt phát hành sách cho quý vị.)
Xin tham khảo bản hợp đồng cho: P.O.D hoặc Consignment.

Và liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết (714) 933-7917.

If you want to publish and distribute your books with:
  • P.O.D method. (print out the books to sell after receiving the orders.)
  • Consignment method. (Your books are already printed and you want to send them to Nguoi Viet for distribution.)
Please review the contracts and let us know if you have any questions. (714) 933-7917. Thank you.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00