Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00
Welcome, Guest ( Login )

Ashitaba - Percent


Percent 36 Energy Booster là một loại bột dinh dưỡng với thành phần chính bao gồm lá Ashitaba, kết hợp với nhiều loại hạt và dược thảo giá trị khác như: Sâm Hoa Kỳ, Sâm Tây Bá Lợi Á, Bạch quả, Hạt Sen, Trà Xanh, nấm Linh chi, Câu Kỷ Tử, Hoa cúc, Mè Đen, Bắp, Hoa Cúc, Cam thảo và các loại đậu như Đậu Nành, Đậu Đen, Đậu Đỏ, hạt Đậu Đũa v.v…

Percent 36 Energy Booster Powder is a nutritious drink with main ingredients such as American ginseng, Siberian ginseng, gingko biloba, lotus seed, green tea, Reishi mushroom, Goji berry, black sesame, corn, chrysanthemum, licorice and variety beans such as soybeans, black beans, red beans, string beans etc.

Percent 36 Energy Booster là một loại bột dinh dưỡng với thành phần chính bao gồm lá Ashitaba, kết hợp với nhiều loại hạt và dược thảo giá trị khác như: Sâm Hoa Kỳ, Sâm Tây Bá Lợi Á, Bạch quả, Hạt Sen, Trà Xanh, nấm Linh chi, Câu Kỷ Tử, Hoa cúc, Mè Đen, Bắp, Hoa Cúc, Cam thảo và các loại đậu như Đậu Nành, Đậu Đen, Đậu Đỏ, hạt Đậu Đũa v.v…

Percent 36 Energy Booster Powder is a nutritious drink with main ingredients such as American ginseng, Siberian ginseng, gingko biloba, lotus seed, green tea, Reishi mushroom, Goji berry, black sesame, corn, chrysanthemum, licorice and variety beans such as soybeans, black beans, red beans, string beans etc.

Percent Ashitaba tea bags are made with Hachi Jo Island, Japan naturally grown, pesticide-free Ashitaba through exclusively patented roasting technique.

Percent Ashitaba tea bags are made with Hachi Jo Island, Japan naturally grown, pesticide-free Ashitaba through exclusively patented roasting technique.

Percent Barley Green consists of Australia Barley Grass and Ashitaba from Hachi Jo Island, Japan. It is the perfect & complete natural whole food.

Percent 36 Energy Booster là một loại bột dinh dưỡng với thành phần chính bao gồm lá Ashitaba, kết hợp với nhiều loại hạt và dược thảo giá trị khác như: Sâm Hoa Kỳ, Sâm Tây Bá Lợi Á, Bạch quả, Hạt Sen, Trà Xanh, nấm Linh chi, Câu Kỷ Tử, Hoa cúc, Mè Đen, Bắp, Hoa Cúc, Cam thảo và các loại đậu như Đậu Nành, Đậu Đen, Đậu Đỏ, hạt Đậu Đũa v.v…

Percent 36 Energy Booster Powder is a nutritious drink with main ingredients such as American ginseng, Siberian ginseng, gingko biloba, lotus seed, green tea, Reishi mushroom, Goji berry, black sesame, corn, chrysanthemum, licorice and variety beans such as soybeans, black beans, red beans, string beans etc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00