Giếng Nước Thơm Trong

EE-B6HF-1HQ3 1lbs
US$14.00
Stock 8

Các vị giáo thọ trẻ ở Việt Nam dùng Giếng Nước Thơm Trong làm tài liệu giảng dạy và họ cũng sử dụng nhiều tư liệu khác của Làng Mai.

addthis

Cuốn sách bao gồm 4 phần, nội dung uyên thâm được Thiền sư Nhất Hạnh giảng giải một cách giản dị bằng ngôn ngữ trong sáng. Các vị giáo thọ trẻ ở Việt Nam dùng Giếng Nước Thơm Trong làm tài liệu giảng dạy và họ cũng sử dụng nhiều tư liệu khác của Làng Mai. Trải qua quá trình dạy dỗ và thực tập thì tác giả đã sáng tạo ra được những pháp môn rất mầu nhiệm mà những người tại gia và cư sĩ cũng có thể thừa hưởng được. Hiện nay cuốn sách không những được sử dụng trong giới xuất gia mà còn được sử dụng trong giới tại gia.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 319
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.4' x Dầy 0.8'.
  • Trọng lượng: 1 lbs.
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.