Tru Nature Broad Spectrum Hemp Extract Sleep Support

TNBSHE-SS-TN2020 0.5lbs
US$60.00 US$45.00
Stock 100

Dược phẩm bổ sung cho sức khỏe, không độc hại

Pharmaceutical Grade, Non-Intoxicating Botanical Supplement

 
Chú Ý/Note: chúng tôi chỉ gởi hàng trong nước Mỹ, Free shipping cho order từ $100 trở lên/we only ship within the US, Free shipping for orders from $ 100 or more.

addthis

25 mg CBD Oil + 10 mg Curvumin - Contains: 30 Liquid Soft Gels

 
  • Không chứa chất THC/Contains No tetrahydrocannabinol (THC)
  • Sản xuất tại Mỹ Quốc/Made in the USA
  • Sản xuất tại một cơ sở của GMPC/Manufactured in a GMPC Facility
  • Chiết từ Cây Gai dầu hữu cơ/Organic Hemp
  • Không chứa Gluten/Gluten Free
  • Được kiểm soát bởi một công ty khác/Third Party Tested
  • Tốt cho môi trường/Eco Friendly
  • Không biến đổi Gen/Non-GMO
  • Được Kosher chứng nhận/Certified Kosher
  • Tái chế được/Recyclable
Bao gồm/Supplement facts:
Kích thước/Serving Size: viên dạng Gel/1 soft gel capsule
30 viên/hộp/Serving Per Container. 30qty
Lượng calo từ chất béo: 1,2/Calories from Fat: 1.2
 
Cách dùng/Recommended Use:
Uống 1-2 viên mỗi ngày với thức ăn trước khi đi ngủ. Nếu thấy bất kỳ phản ứng bất lợi xảy ra, ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn. Không dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi./Take 1-2 capsules daily with food, before bedtime. If any adverse reactions occur, discontinue use and consult your doctor. Not intended for anyone under 18 years of age.
 
Thành phần/Ingredients:
25 mg Phytocannabinoid-Rich (PCR) Hemp Oil 10 mg Curucuminoids per soft gel; Polysorbate Emulsifiers, Medium chain Triglycerides, (MCT derived from coconut) Oil, Beta Caryophyllene.
CBD and curcumin are in water - soluble nanoemulsion form, increases bioavailability. Made with Broad Spectrum oil.
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.