Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký

KYTLVHTTVK-BTC2019 2.2lbs
US$30.00
Stock 21

Cuốn Kỷ yếu này là đúc kết những nội dung đã được trình bày trong cuộc Triển Lãm và Hội Thảo về Trương Vĩnh Ký tổ chức tại báo Người Việt, miền Nam California vào ngày 8 tháng 12, 2018.

addthis

Cuốn kỷ yếu này chỉ mong góp một phần nhỏ để mở những cánh cửa cho những ai quan tâm đến lộ trình đổi mới ấy, bắt đầu từ Trương Vĩnh Ký với tư cách là một người Việt Nam đầu tiên đã:

 

   -Theo nghề làm báo tiếng Việt, tự mình đứng ra thành lập một tờ tạp chí tiếng Việt đầu tiên

   -Viết văn xuôi bằng chữ quốc ngữ,

   -Viết lại bằng chữ quốc ngữ những tác phẩm cổ điển chữ nôm rồi in ra và phổ biến

   -Viết lại bằng chữ quốc ngữ một phần kho tàng văn chương bình dân của dân tộc Việt Nam và xuất bản

   -Viết và giải thich bằng chữ quốc ngữ các lý thuyết của đạo Khổng Mạnh đã thấm nhuần trong văn hóa và giáo dục Việt Nam từ hàng nghìn năm

-……

  • Tác Giả: Nhiều tác giả
  • Bìa Mềm, in màu
  • Số Trang: 464
  • Kích Thước: Cao 10" x Rộng 8" x Dầy 1"
  • Trọng Lượng: 2.5 lbs
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.