Chuyển Hóa Tâm

TN-7N69-G8ZR 0.8lbs
US$14.00
Stock 8

Chìa khóa của việc chuyển hóa tâm là hiểu biết về sự vận hành của tình cảm và tư tưởng trong ta, biết được chúng hoạt động ra sao.' Những bài giải về Duy Thức và phương pháp Chuyển Hóa Tâm của Ðạt Lai Lạt Ma trong sách này sẽ giúp chúng ta thay đổi để sống an nhiên, cho dù căn nghiệp nặng nế, cuộc sóng đầy trở ngại.

addthis

Chìa khóa của việc chuyển hóa tâm là hiểu biết về sự vận hành của tình cảm và tư tưởng trong ta, biết được chúng hoạt động ra sao.' Những bài giải về Duy Thức và phương pháp Chuyển Hóa Tâm của Ðạt Lai Lạt Ma trong sách này sẽ giúp chúng ta thay đổi để sống an nhiên, cho dù căn nghiệp nặng nế, cuộc sóng đầy trở ngại.

  • Tác Giả: Ðạt Lai Lạt Ma.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 190 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 0.65'.
  • Trọng Lượng: 13 ounces.

No recommended products at the moment.