Lỗi chính tả (12/22/2016)
Sách có rất nhiều lỗi chính tả, in ấn. Khâu biên tập đánh máy chưa tốt.

Du - Quang
Lỗi chính tả (12/22/2016)
Sách có rất nhiều lỗi chính tả, in ấn. Khâu biên tập chưa tốt.

Quang - vietnam
  • 1


  • Write a Review
    Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load new code