Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00

Đọc sách hay cũng như trò chuyện với các danh nhân tuyệt vời nhất từ những thế kỷ trước.

The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.
(Rene Descartes)

Welcome, Guest ( Login )

Tủ Sách Người Việt

$
to
click to see more

Những Vết Thương Không Thể Lành

Code: 2A-8CBO-12Q2
Cánh Cò đọc thấy trong từng trường hợp của giới chức cầm quyền những manh nha xấu, những thói quen ăn trên ngồi trốc hay các phát biểu bất kể sự chú ý của người dân. Cánh Cò tiếp cận sự việc bằng đôi mắt riêng của mình và với góc nhìn rộng qua lăng kính đặc biệt mà chỉ Cánh Cò mới có.
US$22.00
Details
click to see more

Những Vết Thương Không Thể Lành

Cánh Cò đọc thấy trong từng trường hợp của giới chức cầm quyền những manh nha xấu, những thói quen ăn trên ngồi trốc hay các phát biểu bất kể sự chú ý của người dân. Cánh Cò tiếp cận sự việc bằng đôi mắt riêng của mình và với góc nhìn rộng qua lăng kính đặc biệt mà chỉ Cánh Cò mới có.

US$22.00 Details
click to see more

Niềm Đau Vợ Người Tù Cải Tạo

Code: NDVNTCT-VTSD-2016
Đầu óc anh ta không thể nghĩ nó quá vĩ đại như thế, không được dùng chữ vĩ đại, chữ ấy chỉ dùng cho bác Hồ thôi. Mình phải nói nó quá to hơn 4 hoặc 5 lần cái dinh thự của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng....
US$22.00
Details
click to see more

Niềm Đau Vợ Người Tù Cải Tạo

Đầu óc anh ta không thể nghĩ nó quá vĩ đại như thế, không được dùng chữ vĩ đại, chữ ấy chỉ dùng cho bác Hồ thôi. Mình phải nói nó quá to hơn 4 hoặc 5 lần cái dinh thự của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng....

US$22.00 Details
click to see more

Nữ Sinh Viên Hà Nội Vượt Tuyến Qua Rừng 1958

Code: NVS-TBT-NSVVTQR
Hồi ký của chính tác giả viết về cuộc vượt tuyến thoát khòi chế độ Cộng Sản đầu tiên của người Việt Nam vì từ năm 1954 đã có sự di cư chính thức của dân chúng miền Bắc, kéo nhau vào miền Nam theo chính phủ Quốc Gia. Tác giả ở lại miền Bắc đến 4 năm sau mới tự tìm đường thoát. Và đây là những cuộc vượt thoát đầy những gian nan và bất trắc...
US$15.00
Details
click to see more

Nữ Sinh Viên Hà Nội Vượt Tuyến Qua Rừng 1958

Hồi ký của chính tác giả viết về cuộc vượt tuyến thoát khòi chế độ Cộng Sản đầu tiên của người Việt Nam vì từ năm 1954 đã có sự di cư chính thức của dân chúng miền Bắc, kéo nhau vào miền Nam theo chính phủ Quốc Gia. Tác giả ở lại miền Bắc đến 4 năm sau mới tự tìm đường thoát. Và đây là những cuộc vượt thoát đầy những gian nan và bất trắc...

US$15.00 Details
click to see more

Phác Họa Toàn Cảnh Sinh Hoạt 20 Năm V.H.N.T.M.N 1954 - 1975

Code: 8K-R9JA-W413
Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của các bạn trẻ trong cũng như ngoài nước, về sinh hoạt 20 năm văn học, nghệ thuật (VHNT) miền Nam (thời điểm 1954-1975). Nhận thấy nhu cầu của họ rất chính đáng. Vì, đứng ở góc độ nào thì, 20 năm VHNT miền Nam, cũng vẫn là một phần máu huyết của văn học, nghệ thuật Việt.
US$32.00
Details
click to see more

Phác Họa Toàn Cảnh Sinh Hoạt 20 Năm V.H.N.T.M.N 1954 - 1975

Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của các bạn trẻ trong cũng như ngoài nước, về sinh hoạt 20 năm văn học, nghệ thuật (VHNT) miền Nam (thời điểm 1954-1975). Nhận thấy nhu cầu của họ rất chính đáng. Vì, đứng ở góc độ nào thì, 20 năm VHNT miền Nam, cũng vẫn là một phần máu huyết của văn học, nghệ thuật Việt.

US$32.00 Details
click to see more

Phản Tỉnh Và Phản Biện

Code: FH-5WL2-0BOY
Cuốn sách tập hợp một số bài viết trên VOA blog của Nguyễn Hưng Quốc với nhiều sửa chữa và bổ sung. Đề tài tập trung vào những vấn đề căn bản như chính trị, giáo dục, văn hóa, 'người Việt xấu xí”, ý nghĩa của blog và những cách hiểu khác nhau về lòng yêu nước. 'Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.” - NGUYỄN XUÂN HOÀNG
US$20.00
Details
click to see more

Phản Tỉnh Và Phản Biện

Cuốn sách tập hợp một số bài viết trên VOA blog của Nguyễn Hưng Quốc với nhiều sửa chữa và bổ sung. Đề tài tập trung vào những vấn đề căn bản như chính trị, giáo dục, văn hóa, 'người Việt xấu xí”, ý nghĩa của blog và những cách hiểu khác nhau về lòng yêu nước. 'Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.” - NGUYỄN XUÂN HOÀNG

US$20.00 Details
click to see more

Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Như Một Ngôn Ngữ Thứ Hai

Code: RV-BSZP-N7E6
Đây là cuốn sách đầy đủ nhất về phương pháp day tiếng Việt cho người ngoại quốc cũng như cho trẻ em Việt Nam tại hải Ngoại.

US$28.00
Details
click to see more

Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Như Một Ngôn Ngữ Thứ Hai

Đây là cuốn sách đầy đủ nhất về phương pháp day tiếng Việt cho người ngoại quốc cũng như cho trẻ em Việt Nam tại hải Ngoại.


US$28.00 Details
click to see more

Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH và Cambodge

Code: 7A-59WE-T6ME
Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge.
US$15.00
Details
click to see more

Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH và Cambodge

Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge.

US$15.00 Details
click to see more

Quân Vương Machiavelli

Code: 8D-IW6K-STPT
Trong kho tàng chứa đựng những văn thư được xếp vào loại 'bất tử”, quyển sách nhỏ này có một địa vị riêng biệt, và có lẽ là độc đáo nữa.
US$17.00
Details
click to see more

Quân Vương Machiavelli

Trong kho tàng chứa đựng những văn thư được xếp vào loại 'bất tử”, quyển sách nhỏ này có một địa vị riêng biệt, và có lẽ là độc đáo nữa.

US$17.00 Details
click to see more

Que Diêm Thứ Tám

Code: QDTT-VB2018
Nói như nhà văn Nguyên Ngọc: "Con người nào thì làm ra nền văn hóa ấy”. Xin được nói thêm: Thể chế nào đẻ ra nền văn hóa ấy.

US$25.00
Details
click to see more

Que Diêm Thứ Tám

Nói như nhà văn Nguyên Ngọc: "Con người nào thì làm ra nền văn hóa ấy”. Xin được nói thêm: Thể chế nào đẻ ra nền văn hóa ấy.


US$25.00 Details
click to see more

Sài Gòn Bị Đổi Tên

Code: SGBDT-VTSD2015
Chấp nhận làm người góa phụ mà có khi tuổi đời chỉ ở hai mươi, lắm lúc còn mang trong bụng đứa con hạnh phúc, chờ ngày để thấy mặt cha.
US$15.00
Details
click to see more

Sài Gòn Bị Đổi Tên

Chấp nhận làm người góa phụ mà có khi tuổi đời chỉ ở hai mươi, lắm lúc còn mang trong bụng đứa con hạnh phúc, chờ ngày để thấy mặt cha.

US$15.00 Details
$
to

Categories

Top Sellers

Mini Cart

Your Cart Is Empty

Featured Products

Tìm theo giá BROWSE BY PRICE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00