Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00
Welcome, Guest ( Login )

Y Tế (Medicine)


"Mạch Lý Cơ Trung" là một quyển sách dựa trên Cơ Thể Học và Sinh Lý Học...

Đông Y là một khoa học của con người dùng để nghiên cứu về sinh lý, bệnh lý, chẩn bệnh, chữa bệnh và về cách phòng ngừa các bệnh tật.

Sự hiện hữu của khí công có từ 4-5 ngàn năm nay

"Khí công Y đạo" là khí công chữa bịnh, khác với "khí công võ đạo"

Phản Xạ Trị Liệu Phương tìm bệnh căn của lục phủ ngũ tạng, nhờ vào học thuyết Ngũ Hành của Đông Y để kiếm ra được Gốc, và Dây Chuyền của bệnh.

Áp dụng nguyên tắc căn bản của Đông y để tìm bệnh, định mệnh và chữa bệnh.

Đông Y là một khoa học của con người dùng để nghiên cứu về sinh lý, bệnh lý, chẩn bệnh, chữa bệnh và về cách phòng ngừa các bệnh tật.

Đông Y là một khoa học của con người dùng để nghiên cứu về sinh lý, bệnh lý, chẩn bệnh, chữa bệnh và về cách phòng ngừa các bệnh tật. Phương tiện dùng là dược thảo, châm cứu, bấm huyệt, đấm bóp, tập khí công và thở.

Đông Y là một khoa học của con người dùng để nghiên cứu về sinh lý, bệnh lý, chẩn bệnh, chữa bệnh và về cách phòng ngừa các bệnh tật. Phương tiện dùng là dược thảo, châm cứu, bấm huyệt, đấm bóp, tập khí công và thở.

Bị mắc bệnh nan y có khi là một thứ 'ân sủng', nếu bệnh nhân có thể thực tập để thay đổi được các nhận thức, quan niệm tiêu cực.

"Mạch Lý Cơ Trung" là một quyển sách dựa trên Cơ Thể Học và Sinh Lý Học...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00