Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00

Đọc sách hay cũng như trò chuyện với các danh nhân tuyệt vời nhất từ những thế kỷ trước.

The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.
(Rene Descartes)

Welcome, Guest ( Login )

Chính Trị (Politics)

$
to
click to see more

Thế Giới Hậu Hoa Kỳ

Code: 3R-2LZT-6VKE
Xin đừng lạc quan về tương lai Hoa Kỳ (...) Thế giới sẽ ra sao nếu không có vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ? Nó sẽ không tốt đẹp - cho bạn và con cháu bạn. Sự suy vong sẽ diễn ra từng bước, như một Âu Châu già nua ngồi nhấm nháp cà phê phin cho đến khi diệt chủng...
US$27.00
Details
click to see more

Thế Giới Hậu Hoa Kỳ

Xin đừng lạc quan về tương lai Hoa Kỳ (...) Thế giới sẽ ra sao nếu không có vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ? Nó sẽ không tốt đẹp - cho bạn và con cháu bạn. Sự suy vong sẽ diễn ra từng bước, như một Âu Châu già nua ngồi nhấm nháp cà phê phin cho đến khi diệt chủng...

US$27.00 Details
click to see more

The Vietnamese Communist Party Through Vicissitudes Of The Communist Internationals

Code: TVCPTVOTCI-NMC2004
A great number of Vietnamese authors as well as foreigners have written books about the history of Vietnamese Communist Party. Nguyễn Minh Cần is one of these. The question is whether his book provides the reader any new information worth reading?
US$20.00
Details
click to see more

The Vietnamese Communist Party Through Vicissitudes Of The Communist Internationals

A great number of Vietnamese authors as well as foreigners have written books about the history of Vietnamese Communist Party. Nguyễn Minh Cần is one of these. The question is whether his book provides the reader any new information worth reading?

US$20.00 Details
click to see more

Tiếng Chim Báo Bão

Code: EV-JAXK-QNHD
Qua Tiếng chim báo bão, Bảo Cự vẽ lên hình ảnh một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất còn nhiều vấn nạn. Trí thức tiếp tục bị đàn áp, còn nặng hơn chế độ miền Nam nếu so sánh với sự có mặt của tạp chí Đối Diện mà tác giả và nhóm Việt đã cộng tác với nhiều sáng tác thơ văn phản đối chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.
US$25.00
Details
click to see more

Tiếng Chim Báo Bão

Qua Tiếng chim báo bão, Bảo Cự vẽ lên hình ảnh một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất còn nhiều vấn nạn. Trí thức tiếp tục bị đàn áp, còn nặng hơn chế độ miền Nam nếu so sánh với sự có mặt của tạp chí Đối Diện mà tác giả và nhóm Việt đã cộng tác với nhiều sáng tác thơ văn phản đối chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.

US$25.00 Details
click to see more

Tôi Phải Sống

Code: 6B-LH8Z-CZBS
Tôi chủ trương không bao giờ oán hận con người, không bao giờ tiêu diệt con người, nhưng phải bằng mọi cách loại bỏ môi trường xấu xa, bất công, hận thù và gian trá và xây dựng một xã hội lành mạnh để con người được phát triển phần THIỆN của mình.
US$35.00
Details
click to see more

Tôi Phải Sống

Tôi chủ trương không bao giờ oán hận con người, không bao giờ tiêu diệt con người, nhưng phải bằng mọi cách loại bỏ môi trường xấu xa, bất công, hận thù và gian trá và xây dựng một xã hội lành mạnh để con người được phát triển phần THIỆN của mình.

US$35.00 Details
click to see more

Trần Đức Thảo Những Lời Trăng Trối

Code: LK-U0CX-SCW9
Bác lại đập mạnh tay trên bàn một cách giận dữ: Bây giờ tôi nhận ra là chính ông Marx sai. Chứ không phải là ông Marx nói đúng rồi học trò học sai. Chính ông Marx cũng sai.

US$23.00
Details
click to see more

Trần Đức Thảo Những Lời Trăng Trối

Bác lại đập mạnh tay trên bàn một cách giận dữ: Bây giờ tôi nhận ra là chính ông Marx sai. Chứ không phải là ông Marx nói đúng rồi học trò học sai. Chính ông Marx cũng sai.


US$23.00 Details
click to see more

Việt Nam 1945-1990

Code: VN1945-1990-LXK2016
Sau khi Tôn Dật Tiên qua đời năm 1925, mối quan hệ thân thiện giữa đảng Cộng Sản và Quốc Dân Ðảng ở Trung Hoa bị tan rã mau chóng. Khi Tưởng Giới Thạch dùng bạo lực thanh trừng cộng sản năm 1927 thì Nguyễn Ái Quốc phải trốn sang Hồng Kông để từ đó trở về Nga rồi lại trở sang Âu châu....
US$27.00
Details
click to see more

Việt Nam 1945-1990

Sau khi Tôn Dật Tiên qua đời năm 1925, mối quan hệ thân thiện giữa đảng Cộng Sản và Quốc Dân Ðảng ở Trung Hoa bị tan rã mau chóng. Khi Tưởng Giới Thạch dùng bạo lực thanh trừng cộng sản năm 1927 thì Nguyễn Ái Quốc phải trốn sang Hồng Kông để từ đó trở về Nga rồi lại trở sang Âu châu....

US$27.00 Details
click to see more

Việt Nam Cuộc Chiến Leo Dốc

Code: NVS-TQH-VNCHLD
Bản tường trình nóng bỏng về lòng dũng cảm và những lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc được kể lại với khát khao tái hiện sự thật do một người khôn ngoan nhất giữa những người từng phục vụ tại Việt Nam.

US$25.00
Details
click to see more

Việt Nam Cuộc Chiến Leo Dốc

Bản tường trình nóng bỏng về lòng dũng cảm và những lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc được kể lại với khát khao tái hiện sự thật do một người khôn ngoan nhất giữa những người từng phục vụ tại Việt Nam.


US$25.00 Details
click to see more

Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên

Code: O8-TISE-I1RZ
Rất quý vì đây là một tài liệu lịch sử chính xác và khách quan từ một ký giả ngoại quốc, mà sau này cộng sản Việt Nam không thể bẻ cong được lịch sử để chạy tội với dân tộc Việt Nam, vì tài liệu này nói lên rõ ràng sự kiện cộng sản Bắc Việt ngang nhiên xé bỏ Hiệp Định Ba Lê 1973 về Ngừng Bắn và Lập Lại Hòa Bình ở Việt Nam mà họ vừa ký kết chưa ráo mực, để xua quân đội chánh quy công khai xâm chiếm Miền Nam tàn sát không gớm tay đồng bào 'ruột thịt” của mình.
US$25.00
Details
click to see more

Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên

Rất quý vì đây là một tài liệu lịch sử chính xác và khách quan từ một ký giả ngoại quốc, mà sau này cộng sản Việt Nam không thể bẻ cong được lịch sử để chạy tội với dân tộc Việt Nam, vì tài liệu này nói lên rõ ràng sự kiện cộng sản Bắc Việt ngang nhiên xé bỏ Hiệp Định Ba Lê 1973 về Ngừng Bắn và Lập Lại Hòa Bình ở Việt Nam mà họ vừa ký kết chưa ráo mực, để xua quân đội chánh quy công khai xâm chiếm Miền Nam tàn sát không gớm tay đồng bào 'ruột thịt” của mình.

US$25.00 Details
click to see more

Việt Nam Thế Kỷ 20

Code: 4Q-IPK1-MWKF
Chính vì thế nhiều sự kiện bị vùi lấp không phải bởi thời gian mà bởi chính con người... Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, vấn đề là khởi sự đi tìm... Cuốn sách nhỏ này chỉ là một khởi sự.
US$15.00
Details
click to see more

Việt Nam Thế Kỷ 20

Chính vì thế nhiều sự kiện bị vùi lấp không phải bởi thời gian mà bởi chính con người... Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, vấn đề là khởi sự đi tìm... Cuốn sách nhỏ này chỉ là một khởi sự.

US$15.00 Details
click to see more

VietNam My Country

Code: NVBOOK-PTA-VNMC
'The Origin of Viet Clan' is the valuable works with a lot of discoveries that have not been mentioned before.' - The Most Venerable Thich Duc Nhuan 'This is one of the most valuable and greatest works.' - Nguyen M Le, French Academy 'Pham's hard-work on his research of The Origin of Viet Clan has helped us be to be able to build a stronger knowledge of our old-age culture which became Chinese's culture then.

US$15.00
Details
click to see more

VietNam My Country

'The Origin of Viet Clan' is the valuable works with a lot of discoveries that have not been mentioned before.' - The Most Venerable Thich Duc Nhuan 'This is one of the most valuable and greatest works.' - Nguyen M Le, French Academy 'Pham's hard-work on his research of The Origin of Viet Clan has helped us be to be able to build a stronger knowledge of our old-age culture which became Chinese's culture then.


US$15.00 Details
$
to

Categories

Top Sellers

Mini Cart

Your Cart Is Empty

Featured Products

Tìm theo giá BROWSE BY PRICE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00