Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00

Đọc sách hay cũng như trò chuyện với các danh nhân tuyệt vời nhất từ những thế kỷ trước.

The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.
(Rene Descartes)

Welcome, Guest ( Login )

Chính Trị (Politics)

$
to
click to see more

Niềm Đau Vợ Người Tù Cải Tạo

Code: NDVNTCT-VTSD-2016
Đầu óc anh ta không thể nghĩ nó quá vĩ đại như thế, không được dùng chữ vĩ đại, chữ ấy chỉ dùng cho bác Hồ thôi. Mình phải nói nó quá to hơn 4 hoặc 5 lần cái dinh thự của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng....
US$22.00
Details
click to see more

Niềm Đau Vợ Người Tù Cải Tạo

Đầu óc anh ta không thể nghĩ nó quá vĩ đại như thế, không được dùng chữ vĩ đại, chữ ấy chỉ dùng cho bác Hồ thôi. Mình phải nói nó quá to hơn 4 hoặc 5 lần cái dinh thự của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng....

US$22.00 Details
click to see more

Phận Người Vận Nước

Code: A2-UWV9-250W
Cho dù tất cả các cuộc chiến tranh đều có chung yếu tính sự Ác và Hủy Diệt, nhưng đây là một trong những cuộc chiến tồi tệ nhất cuả giòng sống con người. Cuộc chiến vô ích, dai dẳng, khắc nghiệt nhất của lịch sử dân Việt. Và Người Lính Việt Nam, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa gánh chịu phần nặng nề, thua thiệt và đau đớn nhất.
US$25.00
Details
click to see more

Phận Người Vận Nước

Cho dù tất cả các cuộc chiến tranh đều có chung yếu tính sự Ác và Hủy Diệt, nhưng đây là một trong những cuộc chiến tồi tệ nhất cuả giòng sống con người. Cuộc chiến vô ích, dai dẳng, khắc nghiệt nhất của lịch sử dân Việt. Và Người Lính Việt Nam, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa gánh chịu phần nặng nề, thua thiệt và đau đớn nhất.

US$25.00 Details
click to see more

Phản Tỉnh Và Phản Biện

Code: FH-5WL2-0BOY
Cuốn sách tập hợp một số bài viết trên VOA blog của Nguyễn Hưng Quốc với nhiều sửa chữa và bổ sung. Đề tài tập trung vào những vấn đề căn bản như chính trị, giáo dục, văn hóa, 'người Việt xấu xí”, ý nghĩa của blog và những cách hiểu khác nhau về lòng yêu nước. 'Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.” - NGUYỄN XUÂN HOÀNG
US$20.00
Details
click to see more

Phản Tỉnh Và Phản Biện

Cuốn sách tập hợp một số bài viết trên VOA blog của Nguyễn Hưng Quốc với nhiều sửa chữa và bổ sung. Đề tài tập trung vào những vấn đề căn bản như chính trị, giáo dục, văn hóa, 'người Việt xấu xí”, ý nghĩa của blog và những cách hiểu khác nhau về lòng yêu nước. 'Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.” - NGUYỄN XUÂN HOÀNG

US$20.00 Details
click to see more

Quan Hệ Mỹ-Trung

Code: 9R-T3NE-F93S
Tác phẩm mới nhất của ông Nguyễn Vạn Hùng là một công trình nghiên cứu sâu về bang giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông đã dành mười sáu chương của cuốn sách này để nhận diện và phản ánh tới mức chi tiết cả một quá trình hơn ba mươi năm giao thiệp giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh....
US$20.00
Details
click to see more

Quan Hệ Mỹ-Trung

Tác phẩm mới nhất của ông Nguyễn Vạn Hùng là một công trình nghiên cứu sâu về bang giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông đã dành mười sáu chương của cuốn sách này để nhận diện và phản ánh tới mức chi tiết cả một quá trình hơn ba mươi năm giao thiệp giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh....

US$20.00 Details
click to see more

Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH và Cambodge

Code: 7A-59WE-T6ME
Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge.
US$15.00
Details
click to see more

Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH và Cambodge

Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge.

US$15.00 Details
click to see more

Quân Vương Machiavelli

Code: 8D-IW6K-STPT
Trong kho tàng chứa đựng những văn thư được xếp vào loại 'bất tử”, quyển sách nhỏ này có một địa vị riêng biệt, và có lẽ là độc đáo nữa.
US$17.00
Details
click to see more

Quân Vương Machiavelli

Trong kho tàng chứa đựng những văn thư được xếp vào loại 'bất tử”, quyển sách nhỏ này có một địa vị riêng biệt, và có lẽ là độc đáo nữa.

US$17.00 Details
click to see more

Sự Thực Có Sức Giải Phóng

Code: 9N-HAAX-VKHC
'Như vậy thì mấy lời tôi kể sau đây phải được coi là mấy lời trối trăn của một người biết mình sắp chết. Tổng Thống nhìn tôi chằm chặp rồi trước mặt Đức Cha Ngô Đình Thục và một vị chức sắc Hoà Hảo tôi không nhớ tên, ông chậm rãi bảo tôi rằng: 'Cha ơi! Người Mĩ đổ oan cho tôi bách hại Phật Giáo là lên án giết tôi. Tôi vô tội mà phải chết thì cũng cam lòng, nhưng còn tương lại Quốc Gia? Tương lai Giáo Hội Công Giáo? Sau này Cha sẽ giảng đạo cho ai nếu giữa Công Giáo và Phật Giáo có mối thù địch vô phương hóa giải?''

LM Antôn Trần Văn Kiệm
US$15.00
Details
click to see more

Sự Thực Có Sức Giải Phóng

'Như vậy thì mấy lời tôi kể sau đây phải được coi là mấy lời trối trăn của một người biết mình sắp chết. Tổng Thống nhìn tôi chằm chặp rồi trước mặt Đức Cha Ngô Đình Thục và một vị chức sắc Hoà Hảo tôi không nhớ tên, ông chậm rãi bảo tôi rằng: 'Cha ơi! Người Mĩ đổ oan cho tôi bách hại Phật Giáo là lên án giết tôi. Tôi vô tội mà phải chết thì cũng cam lòng, nhưng còn tương lại Quốc Gia? Tương lai Giáo Hội Công Giáo? Sau này Cha sẽ giảng đạo cho ai nếu giữa Công Giáo và Phật Giáo có mối thù địch vô phương hóa giải?''


LM Antôn Trần Văn Kiệm

US$15.00 Details
click to see more

Suy Tư và Ước Vọng

Code: 86-IFHZ-P8DU
Cuốn SUY TƯ VÀ ƯỚC VỌNG đã được tác giả in ra dưới hình thức tài liệu dành riêng cho tủ sách gia đình của mình. nhưn gông cũng gửi tài liệu đó cho những người quen biết, những người chia sẻ tấm lòng yêu nước và lo lắng cho tương lai đất nước.

US$15.00
Details
click to see more

Suy Tư và Ước Vọng

Cuốn SUY TƯ VÀ ƯỚC VỌNG đã được tác giả in ra dưới hình thức tài liệu dành riêng cho tủ sách gia đình của mình. nhưn gông cũng gửi tài liệu đó cho những người quen biết, những người chia sẻ tấm lòng yêu nước và lo lắng cho tương lai đất nước.


US$15.00 Details
click to see more

Tâm Tư Tổng Thống Thiệu

Code: DI-AOG3-48M8
Hy vọng của chúng tôi là sẽ giúp cho độc giả có thêm những dự kiến mới và chính xác để độc giả đi đến những kết luận riêng của mình. Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ biết thêm về những gì TT Thiệu đã tâm sự cùng tác già sau 1975...
US$28.00
Details
click to see more

Tâm Tư Tổng Thống Thiệu

Hy vọng của chúng tôi là sẽ giúp cho độc giả có thêm những dự kiến mới và chính xác để độc giả đi đến những kết luận riêng của mình. Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ biết thêm về những gì TT Thiệu đã tâm sự cùng tác già sau 1975...

US$28.00 Details
click to see more

Tháng Tư Đen

Code: JP-02VH-FTYK
Sự thất trận của miền Nam Việt Nam có thể được coi là sự thảm hại lớn nhất trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Vậy mà cho đến nay nhiều người vẫn chưa hiểu tường tận những diễn tiến trong trận đọ sức cuối cùng đó-từ việc ký kết Hiệp Định Paris năm 1973 cho đến lúc miền Nam Việt Nam đầu hàng ngày 30 tháng tư năm 1975.
US$30.00
Details
click to see more

Tháng Tư Đen

Sự thất trận của miền Nam Việt Nam có thể được coi là sự thảm hại lớn nhất trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Vậy mà cho đến nay nhiều người vẫn chưa hiểu tường tận những diễn tiến trong trận đọ sức cuối cùng đó-từ việc ký kết Hiệp Định Paris năm 1973 cho đến lúc miền Nam Việt Nam đầu hàng ngày 30 tháng tư năm 1975.

US$30.00 Details
$
to

Categories

Top Sellers

Mini Cart

Your Cart Is Empty

Featured Products

Tìm theo giá BROWSE BY PRICE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00