Shopping Cart Items: 0   Sub-Total : US$0.00

Đọc sách hay cũng như trò chuyện với các danh nhân tuyệt vời nhất từ những thế kỷ trước.

The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.
(Rene Descartes)

Welcome, Guest ( Login )

Lịch Sử (History)

$
to
click to see more

Từ Điển Nhà Nguyễn Tập 1

Code: NV-NV-TDNV1
Ai trong chúng ta cũng có lần bối rối khi đọc những chức tước của một nhân vật lịch sử, ngay cả trên mộ bia tổ tiên, không hiểu đó là loại chức vụ gì, công việc cụ thể của các vị đó ra sao. Với quyển từ điển này, chúng ta cứ tra tên tước hiệu đó và sẽ được giải thích rõ ràng, vì tất cả các chức vụ trong bộ máy hành chánh và quân đội dưới triều Nguyễn được liệt kê và giải thích.

US$25.00
Details
click to see more

Từ Điển Nhà Nguyễn Tập 1

Ai trong chúng ta cũng có lần bối rối khi đọc những chức tước của một nhân vật lịch sử, ngay cả trên mộ bia tổ tiên, không hiểu đó là loại chức vụ gì, công việc cụ thể của các vị đó ra sao. Với quyển từ điển này, chúng ta cứ tra tên tước hiệu đó và sẽ được giải thích rõ ràng, vì tất cả các chức vụ trong bộ máy hành chánh và quân đội dưới triều Nguyễn được liệt kê và giải thích.

US$25.00 Details
click to see more

Từ Điển Nhà Nguyễn Tập 2

Code: NV-NV-TDNN2
Ai trong chúng ta cũng có lần bối rối khi đọc những chức tước của một nhân vật lịch sử, ngay cả trên mộ bia tổ tiên, không hiểu đó là loại chức vụ gì, công việc cụ thể của các vị đó ra sao. Với quyển từ điển này, chúng ta cứ tra tên tước hiệu đó và sẽ được giải thích rõ ràng, vì tất cả các chức vụ trong bộ máy hành chánh và quân đội dưới triều Nguyễn được liệt kê và giải thích.

US$25.00
Details
click to see more

Từ Điển Nhà Nguyễn Tập 2

Ai trong chúng ta cũng có lần bối rối khi đọc những chức tước của một nhân vật lịch sử, ngay cả trên mộ bia tổ tiên, không hiểu đó là loại chức vụ gì, công việc cụ thể của các vị đó ra sao. Với quyển từ điển này, chúng ta cứ tra tên tước hiệu đó và sẽ được giải thích rõ ràng, vì tất cả các chức vụ trong bộ máy hành chánh và quân đội dưới triều Nguyễn được liệt kê và giải thích.

US$25.00 Details
click to see more

Vì Ngọn Cờ Vàng

Code: VNCV-QTDHC2016
Ai cũng biết Cộng quân mở mặt trận Long Khánh, nhưng tận lực bức tử Long An để chiếm Sài Gòn nhanh hơn... Mất Long An, là mất con đường huyết mạch tiếp tế nhu yếu phẩm từ miền tây...
US$20.00
Details
click to see more

Vì Ngọn Cờ Vàng

Ai cũng biết Cộng quân mở mặt trận Long Khánh, nhưng tận lực bức tử Long An để chiếm Sài Gòn nhanh hơn... Mất Long An, là mất con đường huyết mạch tiếp tế nhu yếu phẩm từ miền tây...

US$20.00 Details
click to see more

Việt Nam Nước Tôi

Code: NVBOOK-PTA-VNNT
Hơn lúc nào hết, tìm hiểu về huyền thoại Rồng Tiên, khôi nguyên dân tộc Việt Nam thời Lập Quốc với Quốc Tổ Hùng Vương là một yêu cầu hết sức cần thiệt Trong ý hướng đó, chúng tôi cố gắng tóm gọn lịch sử Việt từ thời lập quốc cho đến ngày nay trong tác phẩm 'Việt Nam Nước Tôi ' để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ tương tàn lịch sử Việt Nam.
US$27.00
Details
click to see more

Việt Nam Nước Tôi

Hơn lúc nào hết, tìm hiểu về huyền thoại Rồng Tiên, khôi nguyên dân tộc Việt Nam thời Lập Quốc với Quốc Tổ Hùng Vương là một yêu cầu hết sức cần thiệt Trong ý hướng đó, chúng tôi cố gắng tóm gọn lịch sử Việt từ thời lập quốc cho đến ngày nay trong tác phẩm 'Việt Nam Nước Tôi ' để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ tương tàn lịch sử Việt Nam.

US$27.00 Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 1 - Huyền Sử Đời Hùng

Code: VSBTQ1-HSDH-TTVNC-2017
Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.
US$20.00
Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 1 - Huyền Sử Đời Hùng

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

US$20.00 Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 2 - Thục An Dương Vương và Nhà Triệu

Code: VSBTQ2-TADVVNT-2017

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

US$20.00
Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 2 - Thục An Dương Vương và Nhà Triệu

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

US$20.00 Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 3 - Hai Bà Trưng - Bà Triệu

Code: VSBTQ3-HBT-BT-2017

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

US$20.00
Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 3 - Hai Bà Trưng - Bà Triệu

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

US$20.00 Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 4 - Lý Nam Đế Và Triệu Việt Vương Ngô Quyền

Code: VSBTQ4-LNDVTVVNQ-2017

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

US$20.00
Details
click to see more

Việt Sử Bằng Tránh quyển 4 - Lý Nam Đế Và Triệu Việt Vương Ngô Quyền

Cây có cội, nước có nguồn. Sử là cuốn sách ghi chép lại cội nguồn của dân tộc, những việc quan trọng đã qua của một quốc gia.

US$20.00 Details
click to see more

Việt Sử Đương Đại Qua 200 Câu Vè Bất Hủ

Code: NN-MJ4P-7YF0
.. Hoài bão của tác giả chẳng những là muốn cộng đồng người Việt hải ngoại gắn bó hơn với quê hương Việt Nam, với ngôn ngữ Việt Nam, mà còn là cố nói lên tiếng nói thực của tuyệt đại đa số người dân trơng nước đang phải câm lặng dưói một chế đô cấm đoán tự do ngôn luận.
US$37.00
Details
click to see more

Việt Sử Đương Đại Qua 200 Câu Vè Bất Hủ

.. Hoài bão của tác giả chẳng những là muốn cộng đồng người Việt hải ngoại gắn bó hơn với quê hương Việt Nam, với ngôn ngữ Việt Nam, mà còn là cố nói lên tiếng nói thực của tuyệt đại đa số người dân trơng nước đang phải câm lặng dưói một chế đô cấm đoán tự do ngôn luận.

US$37.00 Details
$
to

Categories

Top Sellers

Mini Cart

Your Cart Is Empty

Featured Products

Tìm theo giá BROWSE BY PRICE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 Item(s)
US$0.00