Miền Nam Quê Hương Tôi

MNQHT-KNTTA-VLT 0.8lbs
US$20.00
Stock 27

...Quận Bình Đại là một điểm trong địa đồ Nam Kỳ, An Hóa cũng là một điểm nhỏ, cách bắc Rạch Miểu khoảng 5 cây số. Đối với tôi, đó là MIỀN NAM QUÊ HƯƠNG TÔI...

addthis

Tôi đang nhìn lại lúc còn ấu thơ, ghi lại những ký ức và những sinh hoạt, nếp sống, tập tục của quê mình, trong cái tuổi thơ ấu bấy giờ. Hơn bảy thập niên về trước, quê tôi là xã Phú Thuận, quận An Hóa sau nầy là Bình Đại. Ở cái tuổi ấy, tôi không nhìn được xa hơn cái quận Bình Đại, hay cù lao An Hóa, nơi chôn nhau cắt rún của mình. Quận Bình Đại là một điểm trong địa đồ Nam Kỳ, An Hóa cũng là một điểm nhỏ, cách bắc Rạch Miểu khoảng 5 cây số. Đối với tôi, đó là MIỀN NAM QUÊ HƯƠNG TÔI. Không phải là Miền Nam chung chung, từ Bến Hãi đến Mũi Cá Mau. mà là Phú Thuận, Bình Đại, An Hóa, trên giòng sông Tiền, của Cữu Long Giang. Cững không phải là miền Nam thời nay, thời xã hội chủ nghĩa của cộng sản, hay một thời nào khác, mà là Phú Thuận, Bình Đại, An Hóa, trong thập niên 1935-1945.

  • Tác Giả: Võ Long Triều.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 264.
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x Dầy 0.625'
  • Trọng Lượng: 0.75 lbs
No recommended products at the moment.