Sài Gòn Bị Đổi Tên

SGBDT-VTSD2015 0.7kg
US$15.00
Stock 28

Chấp nhận làm người góa phụ mà có khi tuổi đời chỉ ở hai mươi, lắm lúc còn mang trong bụng đứa con hạnh phúc, chờ ngày để thấy mặt cha.

addthis

Tập truyện này như một hồi ký, để kính tặng và vinh danh những người vợ của lính Việt Nam Cộng Hòa; họ đã không những chịu nhiều bất hạnh nhất trong thời chiến. Chấp nhận làm người góa phụ mà có khi tuổi đời chỉ ở hai mươi, lắm lúc còn mang trong bụng đứa con hạnh phúc, chờ ngày để thấy mặt cha.

  • Tác Giả: Vương Thụy - Sơn Dzũng.
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 220
  • Kích Thước: Cao 8.5' x 5.5' x Dầy 0.5'
  • Trọng Lượng: 0.7 lbs
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.