Kiều và Văn Nghệ Đứt Ruột

PW-PZAV-RSAU 1.2lbs
US$14.00
Stock 6

Kiều và Văn Nghệ Đứt Ruột cùng năm bài thuyết giảng khác và nhiều tài liệu ghi chép sinh hoạt chùa Làng Mai.

addthis

Bụt chỉ cho mọi người thấy tính cách vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của mọi sự mọi vật. Chúng ta quán chiếu để thấy được tính cách vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của vạn vật ví vậy ta có khuynh hướng từ bỏ thế giới năm uẩn để đi tìm cái mà Bụt dạy, đó là niết bàn, trong đó có thường, lạc, ngã và tịnh. Rất nhiều người đã đi lạc vào trong cái quan niệm cho rằng niết bàn là một cái gì tách rời ra khỏi cuộc đời vo thường, khổ, vô ngã và bất tịnh này....

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 399
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x Dầy 1'.
  • Trọng lượng: 1.2 lbs
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.