Sống Tự Do Bất Cứ Nơi Nào Ở Đâu

A2-GE1C-2OIG 0.3lbs
US$7.00
Stock 0

Bụt luôn luôn nhắc chúng ta rằng ngài là người, không phải thần linh. Ngài để lại nhiều luận văn mà ngài trao lại cho các đệ tử của ngài. Những luận văn ấy gọi là kinh. Sáng nay tôi đã cống hiến các bạn sự thực tập về hơi thở có chánh niệm.

addthis

'Bụt luôn luôn nhắc chúng ta rằng ngài là người, không phải thần linh. Ngài để lại nhiều luận văn mà ngài trao lại cho các đệ tử của ngài. Những luận văn ấy gọi là kinh. Sáng nay tôi đã cống hiến các bạn sự thực tập về hơi thở có chánh niệm. Sự thực tập này có xuất xứ từ Kinh Quán Niệm Hơi Thở.” 'Muốn tiếp xúc với Thiên đàng, bạn cần được huấn luyện đôi chút và cần có một người để giúp bạn, một người anh hay một người chị đã biết thực tập rồi.” Trích đoạn trong 'Sống Tự Do Bất Cứ Nơi Nào Ở Đâu”

 
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 90
  • Kích Thước: Cao 6.2' x Rộng 4.3' x Dầy 0.3'.
  • Trọng lượng: 0.2 lbs
No recommended products at the moment.