An Lạc Từng Bước Chân

An Lạc Từng Bước Chân
Muốn đem lại hòa bình cho thế giới , trước hết mỗi người chúng ta phải tự chuyển hoá chính mình. Đó là con đường cam go nhưng không còn con đường nào khác.
Our PriceUS$11.00
CodeBJ-A9TU-8TK8
Stock 8
Weight 0.5
Save wishlist

Muốn đem lại hòa bình cho thế giới , trước hết mỗi người chúng ta phải tự chuyển hoá chính mình. Đó là con đường cam go nhưng không còn con đường nào khác. Đi tới đâu tôi cũng nhắc nhở điều đó và tôi sung sướng khi thấy nhiều người từ nhiều tầng lớp cũng đồng quan điểm này. An Lạc phải bắt đầu từ nơi mỗi chúng ta mà , từ , bi, hỉ , xả là nền tảng . Có từ, bi, hỉ , xả , thì đi đâu ta cũng gieo rắc tình thương và sự hoà hợp, đi dâu ta cũng đem an lạc, hạnh phúc đến cho mọi người và mọi lòai. Cuốn sách An Lạc Từng Bước Chân của thầy Nhất Hạnh là kim chỉ nam cho mỗi chúng ta trên con đường cam go ấy. Thầy dạy phép quán niệm hơi thở để giúp ta giữ sự an lạc của thân tâm và thấy được sự liên hệ mật thiết giữa sự an lạc của thân tâm ta và của thế giới . Đây là một cuốn sách giá trị, có thể thay đổi được hoàn cảnh xã hội và đời sống một con người.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 154
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.3' x Dầy 0.3'.
  • Trọng lượng: 0.5 lbs
No recommended products at the moment.
 
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng tôi mỗi ngày bằng những niềm vui, mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng người đó và giúp người đó tự nuôi dưỡng bằng những niềm vui, mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng người tôi ghét bỏ bằng những niềm vui và giúp người tôi ghét bỏ tự nuôi dưỡng họ bằng những niềm vui. Our Price: US$12.00

click to see more

 
Mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng tôi mỗi ngày bằng những niềm vui, mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng người đó và giúp người đó tự nuôi dưỡng bằng những niềm vui, mong sao cho tôi biết nuôi dưỡng người tôi ghét bỏ bằng những niềm vui và giúp người tôi ghét bỏ tự nuôi dưỡng họ bằng những niềm vui.
Our Price: US$12.00

click to see more