An Lạc Từng Bước Chân

BJ-A9TU-8TK8 0.5lbs
US$11.00
Stock 6

Muốn đem lại hòa bình cho thế giới , trước hết mỗi người chúng ta phải tự chuyển hoá chính mình. Đó là con đường cam go nhưng không còn con đường nào khác.

addthis

Muốn đem lại hòa bình cho thế giới , trước hết mỗi người chúng ta phải tự chuyển hoá chính mình. Đó là con đường cam go nhưng không còn con đường nào khác. Đi tới đâu tôi cũng nhắc nhở điều đó và tôi sung sướng khi thấy nhiều người từ nhiều tầng lớp cũng đồng quan điểm này. An Lạc phải bắt đầu từ nơi mỗi chúng ta mà , từ , bi, hỉ , xả là nền tảng . Có từ, bi, hỉ , xả , thì đi đâu ta cũng gieo rắc tình thương và sự hoà hợp, đi dâu ta cũng đem an lạc, hạnh phúc đến cho mọi người và mọi lòai. Cuốn sách An Lạc Từng Bước Chân của thầy Nhất Hạnh là kim chỉ nam cho mỗi chúng ta trên con đường cam go ấy. Thầy dạy phép quán niệm hơi thở để giúp ta giữ sự an lạc của thân tâm và thấy được sự liên hệ mật thiết giữa sự an lạc của thân tâm ta và của thế giới . Đây là một cuốn sách giá trị, có thể thay đổi được hoàn cảnh xã hội và đời sống một con người.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 154
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.3' x Dầy 0.3'.
  • Trọng lượng: 0.5 lbs
No recommended products at the moment.