Sống Chung An Lạc

Sống Chung An Lạc
Ngoài ra, phần cuối của sách còn có những phương thức để giúp cha mẹ con cái sống chung như một tăng thân an lạc và hạnh phúc, trong xã hội đa văn hóa ngày nay.
Our PriceUS$12.00
CodeJW-8HS1-JM66
Stock 10
Weight 1
Save wishlist

Nội dung sách này gồm những tài liệu liên hệ đến việc xây dựng tăng thân, trích từ các bài pháp thoại của tôi trong khoảng thời gian từ 1991 đến 2001. Trọng tâm là những giới luật căn bản về một tăng chúng hòa hợp do Luật tạng qui định, và những pháp môn hữu ích cho việc dựng tăng đang được thực tập tại Làng Mai. Ngoài ra, phần cuối của sách còn có những phương thức để giúp cha mẹ con cái sống chung như một tăng thân an lạc và hạnh phúc, trong xã hội đa văn hóa ngày nay.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 210
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.3' x Dầy 0.6'.
  • Trọng lượng: 1 lb.
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.