Thì Thầm Tiếng Đá

AJ-40XY-SQ7B 0.5lbs
US$10.00
Stock 8

Từ đó trở về sau, mỗi lần thấy chiếc lon nhôm thì hình bóng thương yêu của mạ lại hiện về nên thầy thấy mạ khắp nơi, nơi mỗi đồng xu, nơi từng chiếc lon nhôm, chỉ cần tinh ý một chút là thầy có thể tiếp xúc với mạ ở bất cứ lúc nào.

addthis

'Từ đó trở về sau, mỗi lần thấy chiếc lon nhôm thì hình bóng thương yêu của mạ lại hiện về nên thầy thấy mạ khắp nơi, nơi mỗi đồng xu, nơi từng chiếc lon nhôm, chỉ cần tinh ý một chút là thầy có thể tiếp xúc với mạ ở bất cứ lúc nào. Thầy cảm thấy sung sướng và ấm lòng làm sao! Đây chính là một kinh nghiệm về tính bất sinh bất diệt được diễn tả trong kinh Bát Nhã mà trước đây thầy cứ tưởng nó là một cái gì ghê gớm lắm, là bản thể, là chân như của thực tại nhưng không ngờ qua chiếc lon nhôm và đồng bạc xu thầy nhận ra hình bóng thân thương của mạ một cách đích thực. Mai mốt khi mạ về với tổ tiên, ông bà bên kia thế giới, thầy sẽ không cảm thấy mất mát, bơ vơ và lạc loài.” Trích đoạn trong 'Thì Thầm Tiếng Đá của thầy Chân Pháp Đăng.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 172
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.4' x Dầy 0.5'.
  • Trọng Lượng: 1 Lb.
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.