Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Xuất Gia

Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Xuất Gia
Ngồi ngay giữa nơi thị tứ mà thân tâm không động thì mới gọi là ngồi thiền cao.
Our PriceUS$14.00
Code51-3GSQ-ALR7
Stock 9
Weight 1
Save wishlist

'Ngồi ngay giữa nơi thị tứ mà thân tâm không động thì mới gọi là ngồi thiền cao. Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, không đi vào diệt tận định mà những đi đứng, nằm ngồi của mình biểu lộ rằng mình trú trong thiền định mới đúng là ngồi thiền'... Trích đoạn trang 90 trong 'Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Xuất Gia'


  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 305
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.4' x Dầy 0.7'.
  • Trọng Lượng: 1 LB.
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.