Đạo Phật Ngày Nay

5M-L1U7-K9DI 0.5lbs
US$7.00
Stock 9

Trong giới Phật tử, ai cũng biết rằng đạo Phật không phải là từ trên trời rơi xuống mà chính lại là được phát hiện trong lòng sự sống của nhân loại.

addthis

'Trong giới Phật tử, ai cũng biết rằng đạo Phật không phải là từ trên trời rơi xuống mà chính lại là được phát hiện trong lòng sự sống của nhân loại. Đạo Phật xuất hiện trong nhu cầu của nhân loại, tồn tại vì nhân loại, để phụng sự cho nhân loại. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng quan niệm rằng đạo Phật là một kho tàng tri thức và lý thuyết cứng đọng. Đạo Phật ra đời vì sự sống của nhân loại nên cũng linh động như sự sống của nhân loại. Ta không thể tách rời đạo Phật ra khỏi sự sống, bởi chính đạo Phật là sự sống.'

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 122
  • Kích Thước: Cao 8.3' x Rộng 5.2' x Dầy 0.3'.
  • Trọng Lượng: 0.5 LB.
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.