Tuổi Trẻ Lý Tưởng Và Hạnh Phúc

9R-6ZTC-FUPN 0.5lbs
US$8.00
Stock 7

Kinh này không phải chỉ để cho các thầy trẻ và các sư cô trẻ thực tập mà là để cho tất cả mọi người thực tập. Và ai là những nhà tâm lý trị liệu? Tôi nghĩ quý vị có thể áp dụng Kinh này để làm giàu cho phương pháp tâm lý trị liệu của quý vị.

addthis

'Kinh này không phải chỉ để cho các thầy trẻ và các sư cô trẻ thực tập mà là để cho tất cả mọi người thực tập. Và ai là những nhà tâm lý trị liệu? Tôi nghĩ quý vị có thể áp dụng Kinh này để làm giàu cho phương pháp tâm lý trị liệu của quý vị. Kinh này đưa ra những nguyên tắc chữa bệnh; như bệnh dục và bệnh mạn. Những nguyên tắc ta mới vừa được học, ta phải thực tập chuyên cần để có thể chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa khổ đau trong đời sống hàng ngày của ta và đem lại an vui, tự do và hạnh phúc cho ta, cho những người quanh ta và cho xã hội.'

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 61
  • Kích Thước: Cao 8.4' x Rộng 5.6' x Dầy 0.2'.
  • Trọng Lượng: 0.5 Lbs
No recommended products at the moment.