Hoa Sen Trên Tuyết

Hoa Sen Trên Tuyết
Trong đà sống quay cuồng, có khi khi nào chúng ta biết dừng lại để đặt câu hỏi về cuộc sống? Tại sao chúng ta lại sống như vậy? Chúng ta đã biết gì về sự sống? Đây không phải một câu hỏi dành riêng cho các triết gia, học giả hay để mang ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu, mà là một câu hỏi thầm kín, có tính cách cá nhân giữa ta với chính ta.
Our PriceUS$9.00
CodeNVS-NP-HSTT
Stock 24
Weight 0.44
Save wishlist

Từ trước đến nay câu hỏi về cuộc đời vẫn là những câu hỏi lớn, đòi hỏi một nổ lực phi thường để trả lời.

Trong đà sống quay cuồng, có khi khi nào chúng ta biết dừng lại để đặt câu hỏi về cuộc sống? Tại sao chúng ta lại sống như vậy? Chúng ta đã biết gì về sự sống? Đây không phải một câu hỏi dành riêng cho các triết gia, học giả hay để mang ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu, mà là một câu hỏi thầm kín, có tính cách cá nhân giữa ta với chính ta.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 154.
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.5' x dầy 0.4'
  • Trọng Lượng: 7 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.