Viết Vu Vơ

RH-5FF4-H1NJ 1.5lbs
US$25.00
Stock 18

Cuốn sách này tập hợp các bài viết đã đăng trên blog của tôi trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Viết về những vấn đề tương đối nghiêm túc như vậy, tại sao tôi lại lấy nhan đề là Viết Vu Vơ? Viết vu vơ, như vậy, không liên quan đến đề tài. Mà là cách viết.

addthis

Cuốn sách này tập hợp các bài viết đã đăng trên blog của tôi trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Viết về những vấn đề tương đối nghiêm túc như vậy, tại sao tôi lại lấy nhan đề là Viết Vu Vơ? Viết vu vơ, như vậy, không liên quan đến đề tài. Mà là cách viết.

Chủ yếu là cách viết của một người tài tử, ví dụ, viết về văn học, không phải từ một góc độ một nhà phê bình, hoặc về chính trị, không phải từ góc độ một nhà bình luận. Ở mọi vấn đề, trong cuốn sách này, tôi đều viết từ cảm nhận ít nhiều có tính chất cá nhân. Tôi ít trích dẫn. Tôi cũng không phân tích dài dòng. Tôi chỉ cố nắm bắt những ấn tượng thoáng qua, những ý nghĩ thoáng qua, những cảm xúc thoáng qua.

Trong những trường hợp chẳng đặng đừng mới tra cứu đến sách vở. Nói chung, viết những bài trong cuốn sách này, tôi nhắm chủ yếu đến đại chúng. Với hy vọng ai cũng đọc được. Và đồng cảm được.

Nguyễn Hưng Quốc, nhà phê bình văn học, hiện là chủ nhiệm Ban Việt Ngữ và Việt học tại trường Victoria University, Melbourne, Australia giới thiệu

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 548
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1'
  • Trọng Lượng: 1.5 lb

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.