Việt Nam Thế Kỷ 20

4Q-IPK1-MWKF 0.56lbs
US$15.00
Stock 7

Chính vì thế nhiều sự kiện bị vùi lấp không phải bởi thời gian mà bởi chính con người... Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, vấn đề là khởi sự đi tìm... Cuốn sách nhỏ này chỉ là một khởi sự.

addthis

Việt Nam, Thế Kỷ 20 được biên soạn theo phương thức biên niên sử, tóm tắc các sự kiện quan trọng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội tại Việt nam trong 100 năm qua.

Thế kỷ 20 có lẽ là một thế kỷ cho đến nay để lại nhiều tự hào và đau thương nhất cho dân tộc, với rất nhiều khẳng định lẫn hoài nghi. Vẫn còn nhiền thế hệ người Việt bước vào thế kỷ 21 mang dấu tích các biến động của thế kỷ trước, và khó lòng để tâm hồn thanh thản nhìn lại các sự kiện có chính mình trong đó, với mất mát có, thành công có, thất bại có, tủi nhục có.

Chính vì thế nhiều sự kiện bị vùi lấp không phải bởi thời gian mà bởi chính con người... Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, vấn đề là khởi sự đi tìm... Cuốn sách nhỏ này chỉ là một khởi sự

Lời nói đầu, tác giả, 2005.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 184
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy .8'
  • Trọng Lượng: 9 oz

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.