Việt Nam Cuộc Chiến Leo Dốc

NVS-TQH-VNCHLD 1.8lbs
US$25.00
Stock 18

Bản tường trình nóng bỏng về lòng dũng cảm và những lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc được kể lại với khát khao tái hiện sự thật do một người khôn ngoan nhất giữa những người từng phục vụ tại Việt Nam.


addthis

Bản tường trình nóng bỏng về lòng dũng cảm và những lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc được kể lại với khát khao tái hiện sự thật do một người khôn ngoan nhất giữa những người từng phục vụ tại Việt Nam.

FRANK SNEPP
Tác giả Decent Interval

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 568 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1'
  • Trọng Lượng: 1 lb 8 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.