Văn học Việt Nam tại Úc

Văn học Việt Nam tại Úc
Từ góc độ Lưu Vong Học, Nguyễn Hưng Quốc khảo sát văn học Việt Nam tại Úc từ năm 1975 đến nay như một nền văn học ở giữa (in-between), lúc nào cũng ở trong tình trạng vượt qua các biên giới văn hóa và ngôn ngữ, ở đó, giới cầm bút không ngừng tái cấu trúc ký ức cũng như tưởng tượng tập thể để xây dựng nên những tự sự lưu vong và xác lập cho mình một bản sắc lai ghép xuyên quốc gia.

Our PriceUS$20.00
CodeVHVNTU-2014
Stock 18
Weight 1.2
Save wishlist

Từ góc độ Lưu Vong Học, Nguyễn Hưng Quốc khảo sát văn học Việt Nam tại Úc từ năm 1975 đến nay như một nền văn học ở giữa (in-between), lúc nào cũng ở trong tình trạng vượt qua các biên giới văn hóa và ngôn ngữ, ở đó, giới cầm bút không ngừng tái cấu trúc ký ức cũng như tưởng tượng tập thể để xây dựng nên những tự sự lưu vong và xác lập cho mình một bản sắc lai ghép xuyên quốc gia.

Một nền văn học như thế, nói theo Azade Seyhan, trong cuốn Writting Outside the Nation (2001), 'không thể bị gói gọn trong biên giới quốc gia, ngôn ngữ cũng như các truyền thống văn học và phê bình'. Nó cần được đọc một cách khác. Diễn dịch một cách khác. Và đánh giá một cách khác. Tìm những cái khác như thế là mục tiêu chính của cuốn sách này. Nguyễn Hưng Quốc hiện là chủ nhiệm Ban Việt Ngữ và Việt học tại trường Victoria University (Melbourne, Úc), chuyên dạy về ngôn ngữ, văn học, văn hóa và chiến tranh Việt Nam, chuyên trách việc đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt tại các trường sắc tộ ở tiểu bang Victoria. Ông đã xuất bản 14 cuốn sách về văn học và lý thuyết văn học cũng như về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ thứ hai.

Năm 2013, cùng với một số đồng nghiệp tại đại học Wollongong và Ðại học Sydney, ông nhận được tài trợ của Hội Ðồng Nghiên cứu Quốc gia Úc (ARC) để nghiên cứu về đề tài Chủ nghĩa xuyên quốc gia mới: Di sản văn học đa ngôn ngữ của Úc (New transnationalisms: Australia's multilingual literary heritage).


  • Tác Giả: Nguyễn Hưng Quốc.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 304.
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x Dầy 1'
  • Trọng Lượng: 1
Please review these other products:

 
Trong và Ngoài Văn Chương
Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc chuyên đề Nguyễn Xuân Hoàng, một nỗ lực của ban biên tập tạp chí Da Màu và các tác giả cộng tác, hầu hết là bạn thân thiết của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, một người mà tên tuổi và đời sống có những gắn bó mật thiết với văn học miền Nam Việt Nam trước và văn học Hải ngoại sau 1975. Our Price: US$25.00

click to see more

 
Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc chuyên đề Nguyễn Xuân Hoàng, một nỗ lực của ban biên tập tạp chí Da Màu và các tác giả cộng tác, hầu hết là bạn thân thiết của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, một người mà tên tuổi và đời sống có những gắn bó mật thiết với văn học miền Nam Việt Nam trước và văn học Hải ngoại sau 1975.
Our Price: US$25.00

click to see more

 
Văn Học Miền Nam Tổng Quan
Sách này không phải viết để chống quên. Sách không mong có khả năng ấy. Một tập tổng quan, cái chứa của nó có là bao; mà cả bộ dăm bảy cuốn sách cũng chẳng trình bày được gì đáng kể. Cuộc sống vật chất và tinh thần của dân tộc (hay một nửa phần dân tộc) nó phản ảnh trong mọi công trình văn nghệ một thời, trong nghìn vạn pho sách lớn nhỏ dày mỏng một thời thuộc đủ môn loại. Hình ảnh của một thời, ai mà độc lực thu gọn được? Our Price: US$17.00

click to see more

 
Sách này không phải viết để chống quên. Sách không mong có khả năng ấy. Một tập tổng quan, cái chứa của nó có là bao; mà cả bộ dăm bảy cuốn sách cũng chẳng trình bày được gì đáng kể. Cuộc sống vật chất và tinh thần của dân tộc (hay một nửa phần dân tộc) nó phản ảnh trong mọi công trình văn nghệ một thời, trong nghìn vạn pho sách lớn nhỏ dày mỏng một thời thuộc đủ môn loại. Hình ảnh của một thời, ai mà độc lực thu gọn được?
Our Price: US$17.00

click to see more

No recommended products at the moment.