Từ Điển Nhà Nguyễn Tập 2

NV-NV-TDNN2 1.9lbs
US$25.00
Stock 34

Ai trong chúng ta cũng có lần bối rối khi đọc những chức tước của một nhân vật lịch sử, ngay cả trên mộ bia tổ tiên, không hiểu đó là loại chức vụ gì, công việc cụ thể của các vị đó ra sao. Với quyển từ điển này, chúng ta cứ tra tên tước hiệu đó và sẽ được giải thích rõ ràng, vì tất cả các chức vụ trong bộ máy hành chánh và quân đội dưới triều Nguyễn được liệt kê và giải thích.

addthis

Cuốn Từ Điển Nhà Nguyễn là một kho tàng dung chứa tất cả những gì thuộc một triều đại đã qua, từ cung điện, thành quách, nhân vật, học vấn, quân sự, chính trị, địa lý, văn hóa...

Ai trong chúng ta cũng có lần bối rối khi đọc những chức tước của một nhân vật lịch sử, ngay cả trên mộ bia tổ tiên, không hiểu đó là loại chức vụ gì, công việc cụ thể của các vị đó ra sao. Với quyển từ điển này, chúng ta cứ tra tên tước hiệu đó và sẽ được giải thích rõ ràng, vì tất cả các chức vụ trong bộ máy hành chánh và quân đội dưới triều Nguyễn được liệt kê và giải thích.

Các danh nhân thuộc nhà Nguyễn, từ đời các chúa đến các triều vua về sau; các địa phương đơn vị tỉnh; nguồn gốc quốc hiệu nước ta Việt Nam, An Nam, Đại Nam do đâu mà có, cái nào trước cái nào sau; phẩm trật các quan lại từ trung ương đến địa phương; các loại vũ khí dùng trong quân đội; y phục của vua, quan v.v... và rất rất nhiều điều khác đã được đưa vào giải thích tường tận trong sách.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 444 .
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy 1.2'
  • Trọng Lượng: 1 lb 9 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.