Trời Chưa Cho Nghỉ

UJ-BQ8R-CMB8 1.4lbs
US$24.00
Stock 4

Cuốn sách này viết về một giai đoạn đen tối của lịch sử và cho những người chẳng may đã sinh bất phùng thời. Mục đích của cuốn sách này là đánh dấu và chấm dứt một giai đoạn đen tối của một dân tộc hiền hoà nhưng phải chịu nhiều bất hạnh, với hy vọng mở ra một chân trời mới, một cơ duyên mới cho những người đã quá thiệt thòi, đã có quá nhiều hệ lụy.

addthis

Cuốn sách này viết về một giai đoạn đen tối của lịch sử và cho những người chẳng may đã sinh bất phùng thời. Mục đích của cuốn sách này là đánh dấu và chấm dứt một giai đoạn đen tối của một dân tộc hiền hoà nhưng phải chịu nhiều bất hạnh, với hy vọng mở ra một chân trời mới, một cơ duyên mới cho những người đã quá thiệt thòi, đã có quá nhiều hệ lụy.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 506
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy 1.4'
  • Trọng Lượng: 1.4 lb

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.