Trở Về Cố Hương

NQ-GS2R-RPET 0.6lbs
US$14.00
Stock 2

Hai bài mở đầu với không khí u trầm, buốt giá, hai bài kết với nhiều tia nắng ấm áp. Mở và kết của 'Trở về cố hương' theo gót của đại thi hào Nguyễn Du trong 'Văn tế thập loại chúng sinh

addthis

Trở về cố hương' gồm mười một bài viết từ đầu thập niên chín mươi cho đến nay, kể gần mười năm, thuộc lãnh vực văn hóa và tư tưởng (thực ra khó thấy điểm cách biệt giữa tư tưởng và văn hóa.)

'Trở về cố hương' được mở bằng hai bài viết và được kết cũng bằng hai bài viết. Bài mở đầu tiên bằng sự ra đi vĩnh viễn của một người, khai mở một phần nào ý niệm 'bao dung thể' (l'englobant) trong triết lý của Karl Jaspers và ý niệm 'không thể thay thế được' (irremeplacable) trong triết lý của Gabriel Marcel; bài mở thứ nhì: sự ra đi vĩnh viễn một cách oan ức của nhiều người do một người ngu si tạo ra bằng bạo lực. Hai bài kết nhằm mở ra một con đường. Con đường đã mở. Con đường đã mở từ lâu lắm, ước mong mọi người đều đặt chân vào con đường ấy.

Hai bài mở đầu với không khí u trầm, buốt giá, hai bài kết với nhiều tia nắng ấm áp. Mở và kết của 'Trở về cố hương' theo gót của đại thi hào Nguyễn Du trong 'Văn tế thập loại chúng sinh

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 230
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1'
  • Trọng Lượng: 9.6 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.