Trạm Người Quá Bước

RL-IR7B-0MJB 0.53lbs
US$10.00
Stock 15

Những bài thơ trong tuyển tập Trạm Người Quá Bước này là một số may mắn còn lưu giữ từ năm 1992 được gom lại và xuất hiện trong một ấn bản in năm 2013, do nhiều thân hữu góp tặng ấn phí và tuần báo Sống nhận phát hành.

addthis

Những bài thơ trong tuyển tập Trạm Người Quá Bước này là một số may mắn còn lưu giữ từ năm 1992 được gom lại và xuất hiện trong một ấn bản in năm 2013, do nhiều thân hữu góp tặng ấn phí và tuần báo Sống nhận phát hành.

Từ nay đời sống của những bài thơ này tuỳ thuộc vào độc giả, ngoài tầm tay của tác giả. Mai kia mốt nọ nếu tôi có vài bài thơ thất thểu lang thang, mong được xem như là vết chân của người quá bước ngang qua vườn thơ.

Lê Giang Trần giới thiệu

  • Tác Giả: Lê Giang Trần.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 160
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy .8'
  • Trọng Lượng: 9 oz

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.