Tiểu Thuyết Nguyễn Ðình Toàn (Quyển I)

L6-LD8E-LTJD 1.5lbs
US$25.00
Stock 19

Hai mươi năm văn học miền Nam có thi sĩ Nguyễn Đình Toàn với những bài thơ được chép trong những cuốn vở học trò thì có văn sĩ Nguyễn Đình Toàn với tác phẩm Áo Mơ Phai được giải thưởng văn chương toàn quốc. Và cón có một chân dung nghệ sĩ nổi bật không kém. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn.'

addthis

Hai mươi năm văn học miền Nam có thi sĩ Nguyễn Đình Toàn với những bài thơ được chép trong những cuốn vở học trò thì có văn sĩ Nguyễn Đình Toàn với tác phẩm Áo Mơ Phai được giải thưởng văn chương toàn quốc. Và cón có một chân dung nghệ sĩ nổi bật không kém. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn.

 
Nguyễn Mạnh Trinh, 2009

 

 

 

  • Tác Giả: Nguyễn Đình Toàn.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 348 .
  • Kích Thước: Cao 9' x rộng 6' x dầy 1.2'.
  • Trọng Lượng: 1.5 lbs

 

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.