Tiếng Việt Đáng Yêu

K3-Y0WL-M119 1.2lbs
US$25.00
Stock 18

Sống trong một nước, người công dân phải biết lịch sử đại cương và ngôn ngữ chính thức của nước đang sống. 

addthis

Sống trong một nước, người công dân phải biết lịch sử đại cương và ngôn ngữ chính thức của nước đang sống. Thêm vào đó, ai cũng có nguồn gốc giống nòi và dân tộc. là người có ngưồn gốc Việt, ta cũng nên biết một số nét về lịch sử, văn học, phong tục, giá trị, đạo đức, v.v... Cuốn sách này giúp độc giả có được sự hiểu biết tổng quát mà không phải đọc sách của từng lãnh vực nêu trên.


  • Tác Giả: Trần Đức Hân
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 414
  • Kích Thước: Cao 8.5" x Rộng 5.5" x Dầy 0.875"
  • Trọng Lượng: 1.2 lbs
No recommended products at the moment.