Tiếng Chim Báo Bão

EV-JAXK-QNHD 2kg
US$25.00
Stock 19

Qua Tiếng chim báo bão, Bảo Cự vẽ lên hình ảnh một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất còn nhiều vấn nạn. Trí thức tiếp tục bị đàn áp, còn nặng hơn chế độ miền Nam nếu so sánh với sự có mặt của tạp chí Đối Diện mà tác giả và nhóm Việt đã cộng tác với nhiều sáng tác thơ văn phản đối chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.

addthis

Qua Tiếng chim báo bão, Bảo Cự vẽ lên hình ảnh một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất còn nhiều vấn nạn. Trí thức tiếp tục bị đàn áp, còn nặng hơn chế độ miền Nam nếu so sánh với sự có mặt của tạp chí Đối Diện mà tác giả và nhóm Việt đã cộng tác với nhiều sáng tác thơ văn phản đối chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.

Hà Sĩ Phu sau khi công bố những tác phẩm của mình như 'Chia tay ý thức hệ”, 'Đôi điều suy nghĩ của một công dân” thì bị công an sách nhiễu. Rồi đến vụ án Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Kiến Giang vào năm 1996 chỉ vì chuyền nhau đọc những góp ý của ông Võ Văn Kiệt với Đại hội Đảng kì VIII mà đã bị án tù, Lê Hồng Hà 2 năm, Hà Sĩ Phu 1 năm và Nguyễn Kiến Giang 15 tháng tù treo.

Theo tác giả, chính sách đàn áp có những hiệu quả nhất định và đã khiến một số trí thức không muốn quan hệ, nhắc nhở đến Hà Sĩ Phu và đã tạo 'sức ép nặng nề này lên tâm lý của trí thức trong nước”.

Bùi Văn Phú

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 500
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1.25'
  • Trọng Lượng: 2 lb

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.