Thời Đại Của Tôi 2

Thời Đại Của Tôi 2
Tôi đã đọc khá nhiều sách sử, nhưng đây là lần đầu tôi được đọc một quyển sách đi vào hòa người: Lịch sử và Con người, nó quyện vào nhau, gắn liền thân phận cá nhân với đất nước. Trước thảm trạng của đất nước, những ai còn ưu tư đến tiền đồ dân tộc phải chịu khó đọc Thời Đại Của Tôi, thời đại của chính mình, thời đại của dân tộc và đất nước mình. Đọc với tấm hòa như tác giả đối với đồng bào đất nước… để suy tư và xử sự. Vì vậy trong 10 ngày qua tôi đọc Thời Đại Của Tôi, mong tìm cái Nhân để thấy được cái Quả. Theo nhà báo lão thành Nguyễn Tú thì 'lịch sử bất luận ở thời đại nào, bất cứ ở nơi đâu, xưa nay đều không bao giờ có chuyện 'ngẫu nhiên.”
Our PriceUS$28.00
CodeWE-MKZ6-PHFF
Stock 9
Weight 2.15
Save wishlist

Đây là sử liệu quý báu của một chứng nhân lão thành đã cố gắng thu hoạch để tìm hiểu thời đại của mình. Dù Giáo sư không có tham vọng làm công việc viết sử nhưng việc làm của Giáo sư đã góp phần viết sử rồi. Song có điều trân quý là Giáo sư đã viết với cả nỗi niềm xúc động của một nhân chứng lịch sử trước những bước thăng trầm của đất nước, nỗi đau thương của dân tộc.

Tôi đã đọc khá nhiều sách sử, nhưng đây là lần đầu tôi được đọc một quyển sách đi vào hòa người: Lịch sử và Con người, nó quyện vào nhau, gắn liền thân phận cá nhân với đất nước. Trước thảm trạng của đất nước, những ai còn ưu tư đến tiền đồ dân tộc phải chịu khó đọc Thời Đại Của Tôi, thời đại của chính mình, thời đại của dân tộc và đất nước mình. Đọc với tấm hòa như tác giả đối với đồng bào đất nước… để suy tư và xử sự. Vì vậy trong 10 ngày qua tôi đọc Thời Đại Của Tôi, mong tìm cái Nhân để thấy được cái Quả. Theo nhà báo lão thành Nguyễn Tú thì 'lịch sử bất luận ở thời đại nào, bất cứ ở nơi đâu, xưa nay đều không bao giờ có chuyện 'ngẫu nhiên.”

Lịch sử, theo một quy luật bất di bất dịch là quy luật 'nhân quả” để nhận định, mà không cần phán xét 'rườm rà.” Con người làm ra lịch sử, họ tạo ra nhân gì tất phải gặt lấy quả nấy, không thể nào tránh khỏi, đó là tính tất yếu của lịch sử.”

Lê Quế Lâm giới thiệu

  • Tác Giả: Vũ Quốc Thúc.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 700
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.5' x dầy 10.7'
  • Trọng Lượng: 2.2 lb

Please review these other products:

 
Thời Đại Của Tôi 1
Thế kỷ XX đã chấm dứt – một thế kỷ trong đó lịch sử dân tộc ta được đánh dấu bởi nhiều biến cố cực kỳ quan trọng. Giữa lúc khắp đó đây mọi người vẫn còn băn khoăn chưa biết tân thế kỷ mang lại những gì mới mẻ, ta hãy quay đầu nhìn lại đoạn đường đầy gian truân nhưng cũng đầy hào hứng mà dân tộc Việt vừa vượt khỏi trong thời gian 100 năm qua.
Sáu niên hiệu nổi bật trong ký ức của đại đa số dân Việt: ở mỗi thời điểm đã có một biến cố lịch sử quan trọng đối với toàn thế giới – 918, 1939, 1945, 1989 – hoặc riêng đối với nước ta – 1954, 1975.
Our Price: US$25.00

click to see more

 
Thế kỷ XX đã chấm dứt – một thế kỷ trong đó lịch sử dân tộc ta được đánh dấu bởi nhiều biến cố cực kỳ quan trọng. Giữa lúc khắp đó đây mọi người vẫn còn băn khoăn chưa biết tân thế kỷ mang lại những gì mới mẻ, ta hãy quay đầu nhìn lại đoạn đường đầy gian truân nhưng cũng đầy hào hứng mà dân tộc Việt vừa vượt khỏi trong thời gian 100 năm qua.
Sáu niên hiệu nổi bật trong ký ức của đại đa số dân Việt: ở mỗi thời điểm đã có một biến cố lịch sử quan trọng đối với toàn thế giới – 918, 1939, 1945, 1989 – hoặc riêng đối với nước ta – 1954, 1975.
Our Price: US$25.00

click to see more

 
Thời Đại Của Tôi 1
Thế kỷ XX đã chấm dứt – một thế kỷ trong đó lịch sử dân tộc ta được đánh dấu bởi nhiều biến cố cực kỳ quan trọng. Giữa lúc khắp đó đây mọi người vẫn còn băn khoăn chưa biết tân thế kỷ mang lại những gì mới mẻ, ta hãy quay đầu nhìn lại đoạn đường đầy gian truân nhưng cũng đầy hào hứng mà dân tộc Việt vừa vượt khỏi trong thời gian 100 năm qua.
Sáu niên hiệu nổi bật trong ký ức của đại đa số dân Việt: ở mỗi thời điểm đã có một biến cố lịch sử quan trọng đối với toàn thế giới – 918, 1939, 1945, 1989 – hoặc riêng đối với nước ta – 1954, 1975.
Our Price: US$25.00

click to see more

 
Thế kỷ XX đã chấm dứt – một thế kỷ trong đó lịch sử dân tộc ta được đánh dấu bởi nhiều biến cố cực kỳ quan trọng. Giữa lúc khắp đó đây mọi người vẫn còn băn khoăn chưa biết tân thế kỷ mang lại những gì mới mẻ, ta hãy quay đầu nhìn lại đoạn đường đầy gian truân nhưng cũng đầy hào hứng mà dân tộc Việt vừa vượt khỏi trong thời gian 100 năm qua.
Sáu niên hiệu nổi bật trong ký ức của đại đa số dân Việt: ở mỗi thời điểm đã có một biến cố lịch sử quan trọng đối với toàn thế giới – 918, 1939, 1945, 1989 – hoặc riêng đối với nước ta – 1954, 1975.
Our Price: US$25.00

click to see more