Thạch Sanh và Lý Thông

Thạch Sanh và Lý Thông
Thạch Sanh và Lý Thông, The story of Thach Sanh and Ly Thong folk tale from Viet Nam. Autor: Nguyễn Thị Nhuận. Edited by Ðỗ Quý Toàn & Ruth Talovich. Illustrated by Nguyễn Thị Hợp Nguyễn Ðồng.
Our PriceUS$10.00
Code9D-YLMU-8PHB
Stock 58
Weight 0.2
Save wishlist

Thạch Sanh và Lý Thông, The story of Thach Sanh and Ly Thong folk tale from Viet Nam. Autor: Nguyễn Thị Nhuận. Edited by Ðỗ Quý Toàn & Ruth Talovich. Illustrated by Nguyễn Thị Hợp Nguyễn Ðồng.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 29
  • Kích Thước: Cao 11' x Rộng 8.5' x dầy .2'
  • Trọng Lượng: 2.4 oz

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.