Tâm Tư Tổng Thống Thiệu

DI-AOG3-48M8 2.6lbs
US$28.00
Stock 8

Hy vọng của chúng tôi là sẽ giúp cho độc giả có thêm những dự kiến mới và chính xác để độc giả đi đến những kết luận riêng của mình. Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ biết thêm về những gì TT Thiệu đã tâm sự cùng tác già sau 1975...

addthis

Cuốn sách tập trung vào tâm tư của người lãnh đạo nền Đệ Nhị Cộng Hòa, ghi lại rõ về những gì chúng tôi trông thấy, những gì nghe thấy, những quyết định, mệnh lệnh, rồi những buổi họp cuối cùng tại Dinh Độc Lập, lần đến những chéo chồng, xoay xở của chính viên thuyền trưởng trước khi con tàu Miền Nam chìm đắm.

Hy vọng của chúng tôi là sẽ giúp cho độc giả có thêm những dự kiến mới và chính xác để độc giả đi đến những kết luận riêng của mình. Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ biết thêm về những gì TT Thiệu đã tâm sự cùng tác già sau 1975...

 

 

 

  • Tác Giả: Nguyễn Tiến Hưng.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 710
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x Dầy 10.7'
  • Trọng Lượng: 2.6 lb