Suy Tư và Ước Vọng

Suy Tư và Ước Vọng
Cuốn SUY TƯ VÀ ƯỚC VỌNG đã được tác giả in ra dưới hình thức tài liệu dành riêng cho tủ sách gia đình của mình. nhưn gông cũng gửi tài liệu đó cho những người quen biết, những người chia sẻ tấm lòng yêu nước và lo lắng cho tương lai đất nước.

Our PriceUS$15.00
Code86-IFHZ-P8DU
Stock 7
Weight 0.8
Save wishlist

Cuốn SUY TƯ VÀ ƯỚC VỌNG đã được tác giả in ra dưới hình thức tài liệu dành riêng cho tủ sách gia đình của mình. nhưn gông cũng gửi tài liệu đó cho những người quen biết, những người chia sẻ tấm lòng yêu nước và lo lắng cho tương lai đất nước.

Ngoài ra, ông còn gửi cho một số những người đang có quyền hành trong đảng Cộng Sản để góp ý kiến về những vấn đề xây dựng xã hội Việt Nam. vì vậ, cuốn sách dưới dạng tài liệu đó đã bị công an trong nước tịch thâu, tác giả bị gây khó khăn ngay trong sinh hoạt hàng, ngày. Đó là lối phản ứng quen thuộc của các chế độ độc tài. Nhưng trong hoàn cảnh đất nước ta, hành động tịch thâu đó không những vi phạm quyền tự do ngôn luận của một công dân, mà còn cản trở không cho những người trí thức và chuyên viên có cơ hội thảo luận và đề ra các sáng kiến xây dựng đất nước. Hành động đó ngăn cản sự tiến bộ của dân tộc.

Nhà xuất bản Tuổi Xanh giới thiệu

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 307
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1'
  • Trọng Lượng: 13 oz

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.