Sự Thực Có Sức Giải Phóng

Sự Thực Có Sức Giải Phóng
'Như vậy thì mấy lời tôi kể sau đây phải được coi là mấy lời trối trăn của một người biết mình sắp chết. Tổng Thống nhìn tôi chằm chặp rồi trước mặt Đức Cha Ngô Đình Thục và một vị chức sắc Hoà Hảo tôi không nhớ tên, ông chậm rãi bảo tôi rằng: 'Cha ơi! Người Mĩ đổ oan cho tôi bách hại Phật Giáo là lên án giết tôi. Tôi vô tội mà phải chết thì cũng cam lòng, nhưng còn tương lại Quốc Gia? Tương lai Giáo Hội Công Giáo? Sau này Cha sẽ giảng đạo cho ai nếu giữa Công Giáo và Phật Giáo có mối thù địch vô phương hóa giải?''

LM Antôn Trần Văn Kiệm
Our PriceUS$15.00
Code9N-HAAX-VKHC
Stock 4
Weight 0.53
Save wishlist

'Như vậy thì mấy lời tôi kể sau đây phải được coi là mấy lời trối trăn của một người biết mình sắp chết. Tổng Thống nhìn tôi chằm chặp rồi trước mặt Đức Cha Ngô Đình Thục và một vị chức sắc Hoà Hảo tôi không nhớ tên, ông chậm rãi bảo tôi rằng: 'Cha ơi! Người Mĩ đổ oan cho tôi bách hại Phật Giáo là lên án giết tôi. Tôi vô tội mà phải chết thì cũng cam lòng, nhưng còn tương lại Quốc Gia? Tương lai Giáo Hội Công Giáo? Sau này Cha sẽ giảng đạo cho ai nếu giữa Công Giáo và Phật Giáo có mối thù địch vô phương hóa giải?''

LM Antôn Trần Văn Kiệm

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 204
  • Kích Thước: Cao 8' x Rộng 5.5' x dầy 0.7'
  • Trọng Lượng: 8.4 oz

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.