Sống Hạnh Phúc Chết Bình An

Q7-VJ8F-E51P 0.68lbs
US$14.00
Stock 21

Kẻ thù lớn nhất là tâm phiền não của chính ta. Đó mới là kẻ thù thật sự và nó sẽ có mặt vĩnh viễn trong ta... Dù cho tất cả các vị thần linh trong vũ trụ hay tất cả chúng sinh trên thế gian thù nghịch với bạn, họ cũng không thể đưa bạn vào địa ngục.

addthis

Kẻ thù lớn nhất là tâm phiền não của chính ta. Đó mới là kẻ thù thật sự và nó sẽ có mặt vĩnh viễn trong ta... Dù cho tất cả các vị thần linh trong vũ trụ hay tất cả chúng sinh trên thế gian thù nghịch với bạn, họ cũng không thể đưa bạn vào địa ngục.

Phiền não, trái lại có thể đẩy bạn vô đó ngay trong chốc lát...' 'Tất cả những khổ đau, sợ hãi đều phát khởi từ tâm ta. Bụt dạy rằng không có kẻ thù nào mạnh hơn tâm mình... và cũng chính Tâm là nơi phát khởi những đức tính tuyệt hảo. Nguồn gốc của hạnh phúc và khổ đau đều do Tâm cả. Thực tập tính thiện, ta có hạnh phúc, huân tập tính ác, ta bị đau khổ' 'Phật pháp thực ra là để chuyển hoá tâm thức. Mà cách duy nhất để chuyển hoá là ta phải thiền quán và thực tập liên tục. Dù ở đâu, ta cũng có thể thực hiện được sự chuyển hoá này...' Thần chết không cần biết người nào có dự án vừa khởi sự hay đang tiến hành dở dang. Nó có thể tới bắt ta bất cứ lúc nào, một cách bất ngờ.

Vì ta thế nào cũng chết, nên khi còn sống, ta nên ráng tạo thiện nghiệp.

  • Tác Giả: Đạt Lai Lạt Ma (dịch giả: Chân Huyền)
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 203
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy .8'
  • Trọng Lượng: 11 oz

No recommended products at the moment.