Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH và Cambodge

Quan Hệ Ngoại Giao Giữa VNCH và Cambodge
Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge.
Our PriceUS$15.00
Code7A-59WE-T6ME
Stock 9
Weight 0.6
Save wishlist

Cambodge là một nước nằm trên bán đảo Đông Dương có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa ở phía đông. Từ 1954 đến 1970 là giai đoạn nắm quyền của hoàng thân Norodom Sihanouk với đường lối trung lập thì cũng là giai đoạn quan hệ ngoại giao có nhiều sóng gió và căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cambodge.

Cuốn sách này góp phần vào việc làm sáng tỏ một vấn đề lịch sử mà cho tới nay vẫn còn có người chưa được rõ hoặc hiểu sai. Việc làm sáng tỏ quan hệ giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Cambodge trong giai đoạn này sẽ giúp ích cho việc hiểu sâu thêm và rõ hơn nhiều sự kiện lịch sử khác diễn ra trên bán đảo Đông Dương trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1975 – một giai đoạn lịch sử đầy sôi động của phần đất này trên thế giới.


  • Tác Giả: Trương Đình Bạch Hồng.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 156
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x Dầy 1'
  • Trọng Lượng: 0.6 lbs

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.