Quan Hệ Mỹ-Trung

9R-T3NE-F93S 1.1lbs
US$20.00
Stock 3

Tác phẩm mới nhất của ông Nguyễn Vạn Hùng là một công trình nghiên cứu sâu về bang giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông đã dành mười sáu chương của cuốn sách này để nhận diện và phản ánh tới mức chi tiết cả một quá trình hơn ba mươi năm giao thiệp giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh....

addthis

Tác phẩm mới nhất của ông Nguyễn Vạn Hùng là một công trình nghiên cứu sâu về bang giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông đã dành mười sáu chương của cuốn sách này để nhận diện và phản ánh tới mức chi tiết cả một quá trình hơn ba mươi năm giao thiệp giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh....

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 416
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy 1.1'
  • Trọng Lượng: 18 oz

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.