Phiếm 6

LR-8VCB-VDUC 1lbs
US$20.00
Stock 1

Nói gì thì nói, hình như trong các bài viết phiếm về chuyện trên trời dưới đất [ Bùi Bảo Trúc ] chuyện liên quan tới cơm ăn, áo mặc, sĩ diện quốc gia, danh dự cá nhân... đau đớn, nhục nhã, móc máy, sỏ xiên, cái cuối cùng còn lại trong lòng người đọc vẫn là cái 'duyên” và cái 'tâm” của người viết. Cái duyên để người ta vui cười.

addthis

Nói gì thì nói, hình như trong các bài viết phiếm về chuyện trên trời dưới đất [ Bùi Bảo Trúc ] chuyện liên quan tới cơm ăn, áo mặc, sĩ diện quốc gia, danh dự cá nhân... đau đớn, nhục nhã, móc máy, sỏ xiên, cái cuối cùng còn lại trong lòng người đọc vẫn là cái 'duyên” và cái 'tâm” của người viết. Cái duyên để người ta vui cười.

Không có duyên, mà cứ cố làm duyên, cũng có thể làm người ta cười được, nhưng nhạt thôi. Viết độc ác quá làm người ta sợ. Song Thao cũng không xác định các đoản văn của mình là truyện, tùy bút hay tiểu luận. Có lẽ từ 'Phiếm” đủ để chỉ, để đặt tên cho loại văn mới này.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 398 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1.2'
  • Trọng Lượng: 1 lb

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.