Phản Tỉnh Và Phản Biện

FH-5WL2-0BOY 1.2lbs
US$20.00
Stock 18

Cuốn sách tập hợp một số bài viết trên VOA blog của Nguyễn Hưng Quốc với nhiều sửa chữa và bổ sung. Đề tài tập trung vào những vấn đề căn bản như chính trị, giáo dục, văn hóa, 'người Việt xấu xí”, ý nghĩa của blog và những cách hiểu khác nhau về lòng yêu nước. 'Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.” - NGUYỄN XUÂN HOÀNG

addthis

Cuốn sách tập hợp một số bài viết trên VOA blog của Nguyễn Hưng Quốc với nhiều sửa chữa và bổ sung. Đề tài tập trung vào những vấn đề căn bản như chính trị, giáo dục, văn hóa, 'người Việt xấu xí”, ý nghĩa của blog và những cách hiểu khác nhau về lòng yêu nước. 'Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.” - NGUYỄN XUÂN HOÀNG

  • Tác Giả: Nguyễn Hưng Quốc.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 400
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1'
  • Trọng Lượng: 1.2 lb

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.