Phác Họa Toàn Cảnh Sinh Hoạt 20 Năm V.H.N.T.M.N 1954 - 1975 Tập I

8K-R9JA-W413 2.3lbs
US$32.00
Stock 32

Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của các bạn trẻ trong cũng như ngoài nước, về sinh hoạt 20 năm văn học, nghệ thuật (VHNT) miền Nam (thời điểm 1954-1975). Nhận thấy nhu cầu của họ rất chính đáng. Vì, đứng ở góc độ nào thì, 20 năm VHNT miền Nam, cũng vẫn là một phần máu huyết của văn học, nghệ thuật Việt.

addthis

Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của các bạn trẻ trong cũng như ngoài nước, về sinh hoạt 20 năm văn học, nghệ thuật (VHNT) miền Nam (thời điểm 1954-1975). Nhận thấy nhu cầu của họ rất chính đáng. Vì, đứng ở góc độ nào thì, 20 năm VHNT miền Nam, cũng vẫn là một phần máu huyết của văn học, nghệ thuật Việt.

 
Từ đó, chúng tôi nghĩ, nên ghi lại những gì biết được trong khoảng thời gian văn học tuy ngắn ngủi, nhưng phong phú, đa dạng đó - Như một lời cảm ơn những người đã đem lòng tin tưởng nơi chúng tôi. Như tựa đề cuốn sách đã minh thị rằng, chúng tôi không hề có tham vọng đóng vai nhà 'phê bình” hay, 'ngự sử văn học” để đánh giá toàn bộ nền VHNT miền Nam, 20 năm mà, chúng tôi chỉ làm công việc 'phác họa” những nét chính của dòng VHNT ấy.

 

 

 

  • Tác Giả: Du Tử Lê.
  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 649
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy 1.6'
  • Trọng Lượng: 2.3 lb

 

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.