Những Ý Nghĩ Rời

2R-9YOU-R3KL 0.6lbs
US$20.00
Stock 25

Sau khi xuất bản gần 20 cuốn sách, tôi muốn tập viết văn lại từ những câu hoặc đoạn văn ngăn ngắn. Tôi cố tình dồn nén thông tin và ý tưởng vào một thể tích câu chữ thật nhỏ và thật chặt. Để, với ước mong, được đọc thật chậm.

addthis

Quyển sách này được hình thành chủ yếu từ những câu đã đăng trên facebook ấy. Nhất là những đoạn bình luận về chính trị. Về văn học, ngoài những câu hay đoạn mới viết, tôi trích lại từ một số các quyển sách đã xuất bản của tôi trước đây.

Nguyên tắc của việc trích dẫn này là: những câu có hàm lượng thông tin và ý tưởng được nén lại thật chặt chẽ, có thể đứng một mình. Như những câu hay đoạn văn độc lập. Nhưng như vậy các câu hoặc các đoạn sẽ mất đi ngữ cảnh chung quanh thành ra có khi trở thành khó hiểu. Viết ngắn, do đó, là ký thác việc tái hiện ngữ cảnh ấy vào tay của độc giả. Nói cách khác, viết ngắn là để được đọc chậm. In thành sách những câu hay đoạn rời như thế cũng là một cách thử nghiệm. Hay hay không, thú thực, tôi không biết. Tôi chỉ biết được một điều: nó khác. Cái khác ấy được tiếp nhận hay không là do bạn đọc.

Sau khi xuất bản gần 20 cuốn sách, tôi muốn tập viết văn lại từ những câu hoặc đoạn văn ngăn ngắn. Tôi cố tình dồn nén thông tin và ý tưởng vào một thể tích câu chữ thật nhỏ và thật chặt. Để, với ước mong, được đọc thật chậm.

Nguyễn Hưng Quốc, nhà phê bình văn học, hiện là chủ nhiệm Ban Việt Ngữ và Việt học tại trường Victoria University, Melbourne, Australia giới thiệu.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 200
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy .8'
  • Trọng Lượng: 0.625

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.