Những Cuộc Tình Hương Cảng

NG-VJQC-4UET 0.6lbs
US$12.00
Stock 1

'Nghiêm Thẩm được khẳng định là cây bút có thể giá trên văn đàn, các tác phẩm của bà không ngừng được tái bản nhiều lần, vậy mà số độc giả vẫn ngày càng gia tăng, chỉ vì bà có nghệ thuật viết truyện tình rất đặc sắc.' - NXB Thời Báo giới thiệu

addthis

'Nghiêm Thẩm được khẳng định là cây bút có thể giá trên văn đàn, các tác phẩm của bà không ngừng được tái bản nhiều lần, vậy mà số độc giả vẫn ngày càng gia tăng, chỉ vì bà có nghệ thuật viết truyện tình rất đặc sắc.' - NXB Thời Báo giới thiệu

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 222
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 1'
  • Trọng Lượng: 9.6 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.