Như Một Giọt Nước

Như Một Giọt Nước
Ở nơi đây, trong tập thơ NHƯ MỘT GIỌT NƯỚC cũng như nhiều giọt nước khác đã góp phần và hun đúc cho một thế hệ mới nhận diện được rằng thực tại của con dân nước Việt đang cần một sự cởi trói của chế độ độc ác trên quê hương. Mà tác giả đã dùng bằng những kinh nghiệm khi còn sống dưới chế độ CS, và cũng đã nói lên sự hiểm họa của guồng máy cai trị bằng sự duy vật nên đã đưa con người và tình người đến chỗ khốn cùng.
Our PriceUS$12.00
CodeJE-3CUO-SVAA
Stock 11
Weight 0.83
Save wishlist

Ở nơi đây, trong tập thơ NHƯ MỘT GIỌT NƯỚC cũng như nhiều giọt nước khác đã góp phần và hun đúc cho một thế hệ mới nhận diện được rằng thực tại của con dân nước Việt đang cần một sự cởi trói của chế độ độc ác trên quê hương. Mà tác giả đã dùng bằng những kinh nghiệm khi còn sống dưới chế độ CS, và cũng đã nói lên sự hiểm họa của guồng máy cai trị bằng sự duy vật nên đã đưa con người và tình người đến chỗ khốn cùng.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 326 .
  • Kích Thước: Cao 8.5' x Rộng 5.5' x dầy 0.6'.
  • Trọng Lượng: 13.2 oz.

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.