Nhất Linh Người Nghệ Sĩ - Người Chiến Sĩ

8A-YMMK-8UAZ 1.9lbs
US$35.00
Stock 13

Khuôn mặt lớn của văn học Việt Nam: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam tuy đã khuất núi, nhưng sự nghiệp văn học, sự nghiệp chính trị của ông đã được hồi sinh trong một tuyển tập có tựa đề Nhất Linh: Người Chiến Sĩ, Người Nghệ Sĩ. Ông là một nghệ sĩ, và là một trong số những nhân vật dấn thân sớm sủa của trí thức Việt Nam.

addthis

Khuôn mặt lớn của văn học Việt Nam: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam tuy đã khuất núi, nhưng sự nghiệp văn học, sự nghiệp chính trị của ông đã được hồi sinh trong một tuyển tập có tựa đề Nhất Linh: Người Chiến Sĩ, Người Nghệ Sĩ. Ông là một nghệ sĩ, và là một trong số những nhân vật dấn thân sớm sủa của trí thức Việt Nam.

Tuyển tập Nhất Linh vì thế được 18 người cầm bút đóng góp bài viết, trong số đó có các tác giả: Nguyễn Tường Bách, Võ Phiến, Trương Bảo Sơn, Anh Thơ, Tú Mỡ, Nguyễn Thị Vinh, Thụy Khuê, Đông Hồ, Linh Bảo, Trần Thanh Hiệp, Lê Đình Thông, Khoa Hữu, Bùi Bích Hà, Trần Khánh Triệu, Nguyễn Tường Thiết, Trương Kim Anh, Lưu Văn Vịnh, Phạm Phú Minh.

  • Bìa Mềm.
  • Số Trang: 326
  • Kích Thước: Cao 9' x Rộng 6' x dầy .9'
  • Trọng Lượng: 1.9 lb

No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.